ŚPIEWNIK

1.DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ D A D

Duchu Święty przyjdź D G A /2x

Niech wiara zagości, G D

Nadzieja zagości, G D

Niech miłość zagości w nas. G D A

/x2

                 (II)
2. DUCHU MIŁOŚCI  D fis C e   
wylewaj się na nas   h fis  a e   
z przebitego serca   G D  F C   

Jezusa, Jezusa! G e A F d G

A⁷/ D A

3. NIECH NAS OGARNIE

łaska Panie Twa, h G A A⁷

Duch Twój Święty G D h

niech dotknie nas. G A⁷ /A D/

4. WZYWAM CIĘ D

Przyjdź umocnij mnie, A D

Oddal mroku cień, A D…

Jasny rozpal dzień,

Twój jest czas i świat,

Pełnio Boskich prawd,

Tyś natchnieniem mym

I przebudzeniem,

Duchu Święty,

(Duchu Święty przyjdź!)

5 . RUAH e

Ruah, Ruah, C H⁷ e /2x

Nie siłą, nie mocą naszą, e a

lecz łaską Ducha Świętego.H⁷e/2x

D/ e

6. ZEŚLIJ DESZCZ wolno

ześlij Deszcz C

otwórz niebiosa nad nami. G D /2x

 

Duchu Święty przyjdź, e

Duchu Święty przyjdź, C

Duchu Święty przyjdź G

i prowadź nas. D /2x

 

7. NIECHAJ ZSTĄPI

DUCH TWÓJ e

i odnowi ziemię,

życiodajny spłynie deszcz C

na spragnione serce.

Obmyj mnie i uświęć mnie, a H⁷

uwielbienia niech popłynie pieśń. e

/2x

Chwała, Jezusowi C

który za mnie życie dał. G

Chwała, Temu który pierwszy C

umiłował mnie. G

Jezus,tylko Jezus Panem jest.CH⁷e

D

8.DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ             

Bądź jak ogień w duszy mej a

Bądź jak ogień w ciele mym G

Rozpal mnie. D /2x

a G D

Wszechmogący Bóg jest pośród nas

Miłosierdzie jego wielkie jest a G D

Okazuje dobroć swoją dziś a G D

Dla tych, którzy chcą miłować Go a G A

9.NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH D

Dziś przeniknie mnie h

I niech zawsze już D

Gości w duszy mej. h

Ref:

I niech spadnie deszcz G

Błogosławieństw Twych, A

Ojcze obmyj mnie, e

Duchu Święty przyjdź. A /2x

2.Duchu Święty przyjdź, D

Działaj z mocą w nas, h

Duchu Święty przyjdź, D

Przemień smutku czas. h

10. DUCHU ŚWIĘTY a F
Duchu Święty!
d E /2x

O przyjdź i rozpal nas a F
i ulecz nas
d
miłość nam daj!
E

O przyjdź, napełnij nas a F
rozraduj nas
d
miłość nam daj!
E

O przyjdź i utul nas a F
rozkochaj nas
d
miłość nam daj!
E

O przyjdź!

11. DUCHU BOŻE NASZ e

co ożywiasz świat G D

i rozdajesz Swoje dary C D e

Duchu Boże nasz e

dajesz życie i moc G D

Twoja miłość nas napełnia. C D e

Ref:

Duchu Święty przyjdź G D

na nas zstąp a e

i rozpalaj żarem Twym C D e

Duchu święty przyjdź G D

na nas zstąp a e

i przemieniaj serce me C D e

/2x

e h

12. DUCHU ŚWIĘTY POUCZAJ MNIE

Duchu Święty poprowadź mnie e h

C D e

chcę iść, za Tobą Duchu Święty /2x

D E fis (II) C D e

13. NA NOWO STWARZAJ MNIE
niechaj z Ducha zrodzę się. D E fis
    C         G           a

14.SPOCZNIJ NA NAS DUCHU

PANA

Duchu mądrości i rozumu C G a 
  C       G        F      C
Duchu poznania i bojaźni Bożej                            

Duchu miłości i mocy F G C /G

15. DUCHU ŚWIĘTY e

wypełnij swą świątynię  C  D
- moje ciało

mieszkaj we mnie, a C

cały jestem Twój. e D

D /h /G/ A

16. SWOJEGO DUCHA PANIE

wylej na nas dziś

D/ h/ fis /G A

17. VENI SANCTE SPIRITUS

przybądź Duchu Święty

18. PRZYJDŹ, PRZYJDŹ D h

       ŚWIATŁOŚCI SERC G A
przyjdź i zamieszkaj w nas, e A
przeniknij nas, D h
przyjdź i napełnij zdrojem  e A
Twoich łask,   D h
przyjdź Duchu Święty, przyjdź e A D

19. DUCHU ŚWIĘTY G

Tchnienie Ojca, Dawco życia. C G
Duchu Święty,       G
Źródło wody żywej w nas.   C G

  Tak pragniemy Ciebie Panie, C G
  jak spękana ziemia deszczu, C G
  jak pustynia kropli wody,    C G
  Duchu, przyjdź.  D /x2

2. Duchu Święty, G
Tyś Mądrością niezmierzoną. C G
Duchu Święty,  G
Ty oświetlasz drogi nam.  C G

I prowadzisz nas do domu, C G gdzie mieszkanie przed wiekami CG
 przygotował dla nas Ojciec, C G
 Duchu, przyjdź. D

 Tak pragniemy Ciebie Panie, C G
 jak spękana ziemia deszczu, C G
 jak pustynia kropli wody, C G
 Duchu przyjdź. D

20. DUCHU ŚWIĘTY

STWORZYCIELU C e
ożywiaj moją modlitwę,
F C
ożywiaj moje pragnienie
F G
pełnienia woli Ojca.
C /G

Duchu Święty Stworzycielu C e
otwieraj moje oczy by widziały,
F C
otwieraj moje uszy by słyszały,
F G
serce aby czuło.
C/ G
Duchu Święty Ożywicielu,
F G

przyjdź. C /G

e h

21.DUCHU OGNIU, DUCHU ŻARZE
Duchu Światło, Duchu Blasku, C D
Duchu Wichrze i Pożarze, G C
ześlij płomień Twojej łaski. a C H⁷/2x

1.Chcesz, rozpalisz i rozognisz,GH⁷e
serca wzniesiesz na wysokość: a H⁷
w ciemność rzucisz blask pochodni GE⁷a
i rozproszysz grzechu mroki. H⁷eH⁷

2.Naszą nicość odbudujesz, G H⁷ e
w najpiękniejsze znów struktury,a H⁷
tchnieniem swoim świat przesnujeszGE⁷a
w szeleszczących modlitw sznury H⁷eH⁷
G H⁷e

3.Z mgieł konkretny kształt wywodzisz

i z chaosu piękno ładu. a H⁷
Tyś spokojem wśród niezgody G E⁷ a
w bezradności Tyś jest radą. H⁷e H⁷

4.Twe zbliżenie zaróżowi G H⁷ e
pulsem życia, wzrostu drżeniem. a H⁷
Narodzimy się na nowo, G E⁷ a
ciemność stanie się promieniem H⁷eH⁷

22. WSZELKA CHWAŁA a (IV)

wszelka cześć F

Wszelka moc Twoja jest d e a /x2

Święty Ojcze uwielbiam Cię G a

Drogi Jezu mój Zbawco G C E

Duchu Święty czekam przyjdź FG

/x3

Ześlij ogień a F G

Ześlij ogień a F G

Ześlij ogień a

23. JAK OŻYWCZY DESZCZ G C

Duchu Święty, przyjdź. e D

Dotknij naszych serc, G C

rozpal ognia żar. e D /2x

Dziś przenikaj nas, C D

tchnieniem mocy swej, C D

bądź nam światłem dnia C D i nadzieją serc. C H⁷ /2x

24. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY e

Przyjdź Duchu Kościoła D

Przyjdź do Oblubienicy a C

Przyjdź wołamy Cię! G D / x2

G D

1. Duchu Święty, Panie nasz i Boże

e

– wołamy… PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, który pochodzisz

od Ojca i Syna

– wołamy… PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, Obietnico Chrystusa

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, Oblubieńcze Maryi

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

G D e…

2.Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy

wołamy.. PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, Boże i Ożywicielu

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, Duchu Prawdy, Parakletos,

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, Odnowicielu

naszych serc

wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

G D e…

3. Duchu Święty Boże, Pocieszycielu

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty Boże, Dawco łaski

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty Boże, Nauczycielu

– wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, który przekonujesz

świat o grzechu,

sprawiedliwości i o sądzie

-PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

G D e…

4. Duchu Święty, działający w

Chrystusie

wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, działający w Kościele

wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, działający poprzez

Słowo

wołamy…PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

Duchu Święty, działający

w naszych sercach

– wołamy..PRZYJDŻ DUCHU ŚWIĘTY!

e (a)

25. ZJEDNOCZENI W DUCHU

zjednoczeni w Nim e (e) / x2

Módlmy się, aby jedność a

była odnowiona w nas, e

Aby świat cały poznał C

uczniów Chrystusa w nas, e a

Aby świat cały ujrzał e a

miłość w nas. e

2. Wraz z innymi pójdziemy, e (a)

podaj mi swoją dłoń e (e) / x2

Wszystkim głosić będziemy a

tę radosną dla nas wieść, e

Że nasz Pan kroczy z nami, C

że nasz Pan z nami jest, e a

Że nasz Pan zawsze z nami e a

wszędzie jest. e

3. Chcemy razem pracować, e (a)

chcemy złączyć swój trud e (e) /x2

By nie stracić godności, a

którą Pan obdarzył nas e

Aby strzec ludzką dumę, C

aby godności strzec, e a

Żeby człowiek zachował e a

godność swą. e

4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, e (a)

który stworzył ten świat e (e) / x2

Chwała też Chrystusowi, a

który Synem Jego jest e

I Duchowi też chwała, C

który jednoczy nas e a

I Duchowi też, który e a

łączy nas. e

26. PORUSZAJ SIĘ Duchu Święty

w nas (I)

(VI) e C G D

a F

Poruszaj się Duchu święty w nas

C G

Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa

/x4

Przyjdź jak ogień a

Przyjdź jak olej C

Przyjdź jak wiatr G

Przyjdź jak deszcz a

Przyjdź jak ogień F

Przyjdź jak olej C

Przyjdź jak wiatr G

/x3

Poruszaj się Duchu Święty w nas a F

Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa CG

/x4

Przyjdź jak ogień a

Przyjdź jak olej C

Przyjdź jak wiatr G

Przyjdź jak deszcz a

Przyjdź jak ogień F

Przyjdź jak olej C

Przyjdź jak wiatr G

/x3

Ześlij deszcz, ześlij deszcz a F

Otwórz niebiosa nad nami C G

/x3

Czuję teraz deszcz miłości a

Czuję wiatr Twojego Ducha F

Bicie serca i szum nieba C

Pozwól mi G

Ześlij deszcz, ześlij deszcz a F

Już otworzyłeś nam niebo C G

/x2

Czuję teraz deszcz miłości a

Czuję wiatr Twojego Ducha F

Bicie serca i szum nieba C

Pozwól mi G

 

 

 

D G D

30. JEZUS, DLA JEZUSA
Wszystko to co mam
A

kim jestem i kim chciałbym być AeA
Jezus dla Jezusa
D G D
Wszystko to co mam
A

kim jestem i chcę być D

Wszystkie me ambicje plany też DGD Powierzam Ci oddaję w ręce Twe AD
Wszystkie me nadzieje plany też
DGD
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe
AD
Tylko z woli Twej jestem wolny
GD

Tylko z woli Twej jestem wolny GA

Jezus dla Jezusa DGD
Wszystko to co mam
A

kim jestem i kim chciałbym być AeA
Jezus dla Jezusa
DGD
Wszystko to co mam
A

kim jestem i chcę być D

e

31. JEZUS CHRYSTUS MOIM

PANEM JEST G

Alleluja! D h e /x2

On kocha mnie, on kocha mnie a e

Alleluja! D h e /x2

G C D

32. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS /2x

Jest na ustach mych e

i w sercu mym a

W mocy Ducha uwielbiam Cię. C D

/2x

Nie ma w innych zbawienia, e D

Gdyż nie dano nam ludziom e D

Innego imienia, C

w nim zbawienie jest. D/G/2xCG

D A h G…

33.JEZUS, KRÓLEM NASZYM JEST

Jezus nasz umiłowany /2x
D A h G…
O wstań, wstań Święty Boże nasz
O wstań, wstań i zajaśniej nad

nami /2x

e D h e…

34. JEZUS, DAJE NAM ZBAWIENIE                    
Jezus daje pokój nam.  
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
Ref: 
 Jezus siłą mą,   G D / H⁷e…            
 Jezus pieśnią mego życia,      
  Królem wiecznym On,
  Niepojęty w mocy swej,
 W Nim znalazłem to, 
 Czego szukałem do dzisiaj,
  Sam mi podał dłoń,
  bym zwyciężał w każdy dzień/2x 
    e   D        h     e…
2. W Jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar,
 Jego krew to oczyszczenie,

Jego życie chwałą nam.

35. JEZUS CHRYSTUS D G D

TO PANÓW PAN

całej Ziemi Król A D /x2 (GD)

D G A⁷ D

Jedyny Pan, Władca narodów

 

Jedyny Pan i Bóg D G A

W innym Imieniu, D G

nie ma zbawienia, A⁷ D

bo Jezus to panów Pan D G A⁷

Jezus to panów Pan F C G D

Jezus to panów Pan F C G A

Alleluja, alleluja, Alleluja DGDAD

/x2

36.UWIELBIAJMY JEZUSA D

bo kocha nas jak nikt G A D

Uwielbiajmy Jezusa D

bo kocha nas jak nikt G A

G A

Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas

D h Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas

 

Uwielbiajmy Jezusa D

bo kocha nas jak nikt G A D (A)

2. Swoją miłość Mu dajmy…

3. Swoje serca Mu dajmy…

4. Swoje życie Mu dajmy …

5. …

e / D / C / H⁷

37. JEZUS CHRYSTUS

JEST PANEM, ALLELUJA /x3

Alleluja, alleluja, alleluja /x3

Śpiewaj Ziemio Mu cała, alleluja…

Więc śpiewamy Ci radosne

alleluja…

G C

38. MÓJ JEZUS KRÓLEM    D/C.
                 KRÓLÓW JEST             
Mój Jezus władać będzie wciąż, 
Królestwo Jego wiecznie trwa, 
On zbawił duszę mą 
i teraz we mnie mieszka już. 
                 G C D /C…
1. On dał mi całkiem nowe życie, 
Uczynił mnie dzieckiem światłości, 
Dziedzictwem Swym obdarzył mnie,
Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg. 
                  G C D/ C…
2. On wziął na Siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa 
                       ciemności,
Choroby wszystkie wziął na siebie,
I już nie muszę się niczego bać. 

(I)

39. CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN Ge

Zbawca nasz, zgodził się a D

wziąć mój grzech, G

za mnie umrzeć chciał, G⁷ C D

ażebym znał mój ogrom win G a

i wiedział że krew Jego zbawia, G a oczyszcza i leczy. C G D

G e

Wywyższony bądź Jezu Baranku mój, a D G D

Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.

Wywyższony bądź Boży Baranku, G e

przed Twym tronem dziś a

najwyższy składam hołd. D G (D)/2x

40. ZBUDUJ OJCZE NASZ D A h

nowe Jeruzalem G A D /2x

zwołaj Panie narody swe, G A D h

niechaj w jedno połączą się G ADh

zbuduj nowe Jeruzalem, G A D h

nowe Jeruzalem. G A D

G

41. NICZYM SIĘ NIE TRWÓŻ (II)
Niczym się nie martw. C
Wszystko przemija, G
Bóg się nie zmienia, D
Cierpliwa stałość G
wszystko zdobędzie, C
kto posiadł Boga, a
nie chce nic więcej. D
Tylko Bóg, Bóg sam wystarcza, e C
Tylko Bóg, Bóg sam wystarcza. a D
/2x ꜛ
e

42. PRZED OBLICZEM PANA

D e

UNIŻMY SIĘ e D e

Przed Obliczem Pana uniżmy się,

 

Pan sam wywyższy nas, C D e

Jego jest Ziemia i czas, G D e

Pan sam wywyższy nas. D e

Wszystkie swoje troski oddajmy Mu…

Kochaj wszystkich ludzi jak braci swych…

 

D G

43. ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ

Ojciec ofiarował nam D A/D/2x

D G D A(D)

Byśmy dziećmi Boga mogli być

/x2

a d a

44. PAN JEST PASTERZEM (II)

MOIM

Niczego mi nie braknie, d G a e

dGea

Na niwach zielonych pasie mnie

dea

Nad wody spokojne prowadzi mnie

/x2

45. JEST JEDNO CIAŁO D G

jest jeden Pan,  D
 Jednoczy nas w Duchu, G  
 byśmy razem szli.  D
Usta głoszą chwałę Mu  G A
W ręku słowa Jego miecz, fis h 
 W moc odziani tak idziemy, G e  
 Zdobywamy ziemię tę.  G A
 
  Jesteśmy ludem Króla chwał D 
  Jego świętym narodem,  A 
 Wybranym pokoleniem  G e
 By objawić Jego cześć.  D A 
  Jesteśmy ludem Króla chwał  D
  Jego świętym narodem. A 
 Wielbimy Jezusa  G D

On jest Królem całej ziemi tej eAD

/2X

46. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ CF

bo góry mogą ustąpić C F

I pagórki się zachwiać C F C F /x2

/x2

Ale miłość moja, miłość moja d F

Nigdy nie odstąpi od Ciebie, G

Mówi Pan, mówi Pan. C F C F

/x2

47. ZABIERZ MNIE e

na szczyt góry światła, D e D

poprowadź mnie bym przejrzał CDeD

Zabierz mnie e

na szczyt Przemienienia, D e D

prowadź bym prawdę ujrzał CDeD

Światło, światło ze świętej góry GD Światło, Chwała i Moc G D

Światło, światło ze świętej góryGD

Wylej Panie na świat, C D

wylej na kościoły, C D

wylej i mnie prześwietlaj. C D e

Wybierz mnie e

jak wybrałeś apostołów, D e D

by ukazać im swą moc. CDeD

Wybierz mnie e

pójdę też za Tobą, D e D

byś i mnie mógł przemieniać CDeD

48. ZAJMIJ MIEJSCE SWE hGDA..
na tronie naszych serc
zajmij miejsce Swe   /4x
   Ciebie pragnie dusza moja
 
	

w suchej ziemi pragnę Cię /x2

49. PRZYJDŹCIE I E D E D…

BŁOGOSŁAWCIE MU

wszyscy słudzy Pana.

Niech brzmi dzisiaj

świąteczna pieśń,

w domu Boga naszego.

 

Wznieśmy swe serca A

bo Pan jest tu E

i chwalmy Go. A E

A Stwórca nieba i ziemi sam,EDED

będzie nam błogosławił. E D E


50. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW D

śpiewa nową pieśń h

Chwała Barankowi G A /x2

Alleluja, alleluja, alleluja, G h G

chwała i cześć D A /2x

D h G A

Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę, z serca niech popłynie pieśń

51. LUDZIE, LUDZIE a (I)

których Bóg jest Panem, d szczęśliwi są. E a /×2

Będę szukał Jego wciąż, E a

służył Mu do końca swoich dni, E a

Zaufałem memu Bogu, a d

On prowadzi mnie E a / ×2

52 .WSPANIAŁY JEST e h....
         MAJESTAT TWÓJ /2x 
piękne jest Twoje oblicze o Panie
wspaniały jest Majestat Twój

53. UWIELBIAJCIE PANA A d

ludzkich serc bijące dzwony Ad A⁷d

Padnij na kolana A⁷ d

przed Nim ludu utrudzony.A⁷d A⁷d

(Ad)

On osuszy Twoje łzy, (A) F G

On ratunkiem będzie ci, A

Tu, do Jego stóp padnie wróg d A

Bo On Bóg niezwyciężony. dAd

Ad

Niepojęty w swej mądrości (A7)FG

Święty, święty, Bóg miłości, A

Śpiewaj Panu Ziemio d

Chwalcie wszystkie A7 d

świata strony. A7 d (A7 d)

54. JAK ŁANIA PRAGNIE C G

wody ze strumieni a C

Moja dusza pragnie Cię F G C /G

C G a C

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię F G C

*

Tylko Ty jesteś mocą mą, a F C

Twoja wola wolą mą, F G E

C G a C

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

zawsze chcę uwielbiać Cię. F G C

/x2

55. TO PRZYKAZANIE D h

Ja dziś daję wam G A

Byście się miłowali, D h

jak Ja miłuję was G A

Byście się miłowali, D h

jak Ja miłuję was G A D

A wtedy wszyscy G A

poznają żeście moi D h
Gdy miłość wzajemną
G A

mieć będziecie D (D⁷) /2x

56. TYŚ ŚWIATŁOŚĆ DNIA E H⁷
wszedłeś w moje ciemności A
dałeś mi wzrok abym mógł E H⁷ A
widzieć Twą twarz E H⁷ 
i spojrzenie miłości A 
którym roztapiasz mój strach E H⁷ A
Ref:
Jestem tu by wielbić, E 
by oddawać chwałę, H⁷
jestem tu by wyznać-Tyś mój Bóg, EA
dobry i łaskawy,cały tak wspaniałyEH 
ponad wszystko cenny dla mnie jest EA                       
                       /x2      
2. Ty -czasu Król, E H⁷ 
wywyższony na wieki, A
Jaśnieje w niebie Twój tron E H⁷ A	
zszedłeś na ziemię  E H⁷ 
by stać się człowiekiem, A 
by rajem stał się mój dom E H⁷ A
 
	I niczym nie, odpłacę się  H⁷ E A
za Miłość Twą i za Twój krzyż H⁷E A

e

57.WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ

PANA
Wszystkie ziemie,
C D
Wśród okrzyków i radości,
e
wysławiajcie Go.
C D

1.Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,C H⁷
On sam stworzył nas.
C H⁷
Jesteśmy jego ludem,
C H⁷
Jesteśmy Jego własnością.
C H⁷

C H⁷…

2. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w jego przedsionki,
Błogosławcie imię Jego,
Chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan, C H⁷...
Łaskawość Jego na wieki,
Albowiem dobry jest Pan,
Jego wierność przez pokolenia. 
	

  

58. BARKA

D A⁷ D D⁷

Pan kiedyś stanął nad brzegiem

G A⁷

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim

D A⁷ D D⁷

By łowić serca słów Bożych prawdą

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeśGD

Twoje usta e A

dziś wyrzekły me imię DD⁷

Swoją barkę G

pozostawiam na brzegu D

Razem z Tobą e A

nowy zacznę dziś łów D

D A⁷ D D⁷/G A⁷/D A⁷ D D⁷

Jestem ubogim człowiekiem

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą i czyste serca

D A⁷ D D⁷/G A⁷/D A⁷ D D⁷

Ty potrzebujesz mych dłoni

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu i samotności

D A⁷ D D⁷/G A⁷/D A⁷ D D⁷

Dziś wypływamy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią i Słowem Życia

 

d g A⁷

59. NIE MA TAKICH gorzkich łez       
Nie ma takich smutnych chwil,dgA⁷               
Których nie uleczy mój Bóg.dA⁷d D               
  
Wstanę, ach, poderwę się, g Cm D
Pootwieram wszystkie drzwi, gCmD
Dobry Bóg przebaczył g Cm D
mój grzech. g

Wielbię Cię, Panie mój, A A⁷
Chcę się przytulić do Twoich stóp gA                       
Tańczyć dla Ciebie chwały pieśń AgA 
							/2X

60.WIERZĘ W CIEBIE PANIE e C

coś, mnie obmył win, D h
Wierzę, że człowiekiem
e C

stał się Boży Syn D H⁷
Miłość Ci kazała
a D

krzyż na plecy brać, G e
W tabernakulum zostałeś
C D

aby z nami trwać G H⁷
Jesteś przewodnikiem nam
a D

do wieczności bram G e
Tam przygarniesz nas do siebie.

C D e
2. Tyś jest moim życiem,
e C

boś Ty żywy Bóg, D h
Tyś jest moją drogą,
e C

najpiękniejszą z dróg D H⁷
To jest moją prawdą, a D

co oświeca mnie, G e
Boś odwiecznym Synem Ojca,
C D

Który wszystko wie. G H⁷
Nic mnie nie zatrwoży już
a D

wśród najcięższych burz, G e
Bo Ty Panie jesteś ze mną.
C D e

3. Tyś jest moją siłą, e C

w Tobie moja moc, D h
Tyś jest mym pokojem
e C

w najburzliwszą noc, D H⁷
Tyś jest mym ratunkiem,
a D

gdy zagraża los, G e
Moją słabą ludzką rękę
C D

ujmij w swoją dłoń. G H⁷
Z Tobą przejdę poprzez świat
a D

w ciągu życia lat G e
I nic złego mnie nie spotka.
C D e

4. Tobie Boże miłość, e C

wiarę swoją dam. D h
W Tobie Synu Boży
e C

ufność swoją mam. D H⁷
Duchu Święty Boże
a D

w serce moje zstąp G e
I miłości Bożej ziarno
C D

rzuć w me serce w głąb. G H⁷
W duszy mojej rozpal żar,
a D siedmioraki dar, G e
Daj mi stać się Bożą rolą.
C D e

61. ABBA OJCZE

1.Ty wyzwoliłeś nas Panie C F C G

Z kajdan i samych siebie, C F G

A Chrystus stając się bratem,E a F

Nauczył nas wołać do Ciebie: C FG

Abba Ojcze…./x4

C F C G /x2

C E a F / C G C

2.Bo kościół jak drzewo życia CFCG

W wieczności zapuszcza korzenieCFG

Przenika naszą codzienność E a F

I pokazuje nam Ciebie: C F G

Abba Ojcze…

C F C G / x2

C E a F / C G C

CFCG

3.Bóg hojnym Dawcą jest życia

On wyswobodził nas z śmierci CFG

I przygarniając do siebie E a F

Uczynił swoimi dziećmi: C F G

Abba Ojcze…

C F C G / x2

C E a F / C G C

4. Wszyscy jesteśmy braćmi CFCG

Jesteśmy jedną rodziną C F G

Tej prawdy nic już nie zaćmi E a F

I teraz jest jej godzina: C F G

Abba Ojcze …

C F C G x2 / C E a F / C G C


 

62. BOŻE TWA ŁASKA D A
 nad nami jest, G A         DAGA
Twoja miłość przychodzi wciąż
                        
Działasz w mocy pośród nas, G D A
                        G D A
Przenikasz serca gładzisz grzech 
                         
My chcemy więcej Ciebie D
więcej łaski Twej, G A
Pragniemy więcej mocy, D
więcej miłości Twojej. G A /2X

6

3. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ d

to wykonało się g

Szatan pokonany, C

Jezus złamał śmierci moc F A⁷

Jezus jest Panem, o Alleluja d g

Po wieczne czasy A⁷

Królem królów jest. d

J

ezus jest Panem, d / g /x2

Jezus jest Panem C / F A⁷ /x2

Tylko Jezus jest Panem, d

Jezus jest Panem g

On jest Panem Ziemi tej. A⁷ d

Alleluja… d g A⁷ d

E A H⁷…

64. JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS

Wierzę, że On Synem Boga jest

On zmarł i powstał, aby żyć

I za cenę śmierci życie dał.

Wierzę, że jest tu teraz, A H⁷ E

(On tu teraz jest) A

Stoi pośród nas, H⁷ E

Ma moc nas teraz uzdrawiać AH⁷E

(Uzdrowienia moc) A

Ma przebaczenia dar. H⁷ E

2. Ja wierzę Tobie, Panie, E A H⁷…

Wierzę, że Tyś Synem Boga jest Zmarłeś i powstałeś, aby żyć

I za cenę śmierci życie dać.

Wierzę, że tutaj jesteś, A H⁷E

(Ty, jesteś tu) A

Stoisz pośród nas, H⁷ E

A H⁷E

Masz moc nas teraz uzdrawiać

(uzdrowienia moc) A

Masz przebaczenia dar. H⁷ E

65. JESTEM DZIECKIEM BOGA a e
Synem, na którego czekał Bóg,
a e
Królewskim płaszczem Pan
a

odział mnie, e
Moja nadzieja znalazła w Nim
F

swój dom. E


Bo Jestem upragnionym dzieckiem
ae
Potężnego Ojca w niebie mam,
a e
Królewskim dziedzicem
F

Pan już nazwał mnie, C
W przestronnych komnatach
d

znalazł dla mnie dom. E /2x

2. Jesteś dzieckiem Boga, a e
Synem, na którego czeka Bóg,
a e
Królewskim płaszczem Pan
a

odzieje cię, e
Twoja nadzieja znajdzie
F

W nim swój dom E

Bo jesteś upragnionym dzieckiem, ae
Potężnego Ojca w niebie masz,
a e
Królewskim dziedzicem
F

Pan już nazwał cię, C
W przestronnych komnatach
d

znalazł dla ciebie dom. E /2x

(2x) (1x3powtórzenie)

CGa/F {A} DAh/G

66. ŻYJE W SERCU MOIM PAN 
łaską swą mi życie dał C G a/ F 
                     
On Panem mym e a  fis h
On Królem mym e a  fis h

Jemu śpiewa serce me eFG fis G A

67. STOJĘ DZIŚ C G

moje serce, ręce tak wyciągam D e
w podziwie dla Tego,
C G

który wszystko dał! D e C
Stoję dziś, moją duszę,
G D

Panie, Tobie składam, e
ja chcę być, jak Ty!
C G D

68. POWIETRZEM MOIM JEST GC
Powietrzem moim jest G C
Obecność Twoja G D e
święta w sercu mym C D

Powszednim chlebem mym G C /x2
                       GDe CD
Twe żywe Słowo, dane mi dziś
                      
Bez Ciebie, nie mogę już żyć GDe C
 Panie Jezu D
Dla Ciebie, me serce chce bić GDe C   Tylko dla ciebie D  /x2

69. PRAGNĘ CI

D G D / G

Pragnę Ci wyśpiewać chwałę

D G fis / h

Tyś Boży Syn, Jezus Mój Pan

G

Duchu Święty tchnij moc,

A fis h

tchnij życie w słowa modlitwy tej

 

z nieba aniołów chór G A

Niech złączy się z nami. G D

wielbimy CD/CD/CG /3X

wielbimy Cię D /x2

Pragnę Ci wyśpiewać miłość DGD/G

Tyś Boży Syn, Jezus Mój Pan DGfis/h

Duchu Święty tchnij moc, G

tchnij życie w słowa modlitwy tej

A fis h

z nieba aniołów chór G A

Niech złączy się z nami G D

Kochamy CD/CD/CG /3x

Kochamy Cię D /x2

70. WIELBIĆ PANA CHCĘ a D a

radosną śpiewać pieśń, F G C E⁷

wielbić Pana chcę, a D a

On źródłem życia jest F G a

71. HOSANNA, HOSANNA  G F
Królowi Królów cześć C D G /D
                        /2x                  
Chwalmy Pana,     G h
śpiew niech brzmi   C D 
zmartwychwstał Król  G h
i żyje dziś     C D  

O chwalmy Go        G
Najwyższy jest       D
i godzien wszelkiej czci. CaD
			    CDG/(D) /2x

72.PRZYWOŁAJ MNIE PANIE e D
przywołaj mnie, Panie,
C h⁷
na pustynię
a C H⁷e
I niech mój głód Ciebie
e D
i moja tęsknota
C h⁷
przywoła Ciebie
a C H⁷e
Ref:
Mów do mego serca,
e D e
mów do mego serca,
e D e
Ty znasz jego ukryte doliny
Ch⁷CD
Tam, gdzie usychają
e D e

piękne winnice, e D e
Ty wiesz gdzie otworzyć
C h⁷

ukryte źródła C h⁷ e /2x

2. Niech we mnie zamilkną e D
pragnienia i myśli,
C h⁷
abyś mógł mówić Ty,
a C H⁷e
Niech słowa miłości
e D
i przebaczenia
C h⁷
ogarną duszę mą
a C H⁷e

 


 

D/ G D

80. DUSZA MA, PANA CHWAL (II)

oddaj Bogu cześć, A h

Świętemu śpiewaj pieśń G D A

Z mocą wywyższaj Go, G h

duszo ma G A h

Uwielbiam, Boże Cię G A D /x 2

1.Nowy dzień G D

wraz ze wschodem słońca A h

Znów nadszedł czas, G D

by Ci śpiewać pieśń A h

Cokolwiek jest już za mną G D

i to wszystko, co przede mną A h

Wiem, będę śpiewać, G D

gdy nadejdzie zmrok A D

2. Bogaty w miłość, G D

gniew oddalasz Panie A h

Twe serce miłe, G D

wielkie imię Twe A h

Ze względu na Twą dobroć G D

będę śpiewać Tobie pieśni A h

Wiele powodów, G D

by uwielbiać Cię. A D

3. Przyjdzie dzień, G D

gdy bez sił zostanę, A h

Nadejdzie czas mego końca tu GDAh

Dusza ma będzie G D

już na zawsze Cię uwielbiać A h

W wieczności z Tobą G D

piękna zabrzmi pieśń. A D

81. MÓJ JEZU MÓJ ZBAWCO A E
Któż jest tak wielki jak Ty? fis cisD
Przez wszystkie dni,  A
wysławiać chcę  D A
Wspaniałe dzieła Twoich rąk.fis GE
Mój Panie, Obrońco,  A E
Źródło mych natchnień i sił fis cisD Niech cały świat  A
wszystko co trwa D A
Zawsze wielbi Imię Twe. fis G E
Ref:
Krzycz na cześć Pana, A fis
rozraduj się w Nim,  D E
Ogłaszaj wszędzie,  A fis
że On Panem jest, D E      
Góry ustąpią na dźwięk Jego słówfisD 
Gdy przemówi Stwórca ziemi. E DE
             
 Patrzę z podziwem A fis

na dzieła Twych rąk, D E
zawsze chcę kochać,
A fis

chcę przy Tobie być, D E
Cóż może równać się z Tym
fis D
Co u Ciebie mam?
E A /E

/x2

82. TYŚ JAK SKAŁA D

Tyś jak wzgórze G D

Panie nasz Boże nasz! D A⁷ D

Tyś jak wiatr w swej naturze,D G D Tyś jest Stwórcą wszystkich nasDA⁷D

D G D / D A⁷ D

Światłem swym rozświetlasz drogę

Która prosto wiedzie nas.

Tam gdzie źródło Twej miłości,

Gdzie radośnie płynie czas.

D G D / D A⁷ D

Łan da rej, łan da ooooooo!! /x2

 

83. O TAK, TAK, TAK e A….

Panie mówię tak-

Twemu Słowu,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twojej woli,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twym natchnieniom,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twemu Prawu.

Jesteś mym Pasterzem, a e

uczysz mnie jak tutaj żyć a e

Twoje napomnienia chronią mnieaeG

strzegą mnie Dają życie mi. A H⁷

O Alleluja, Alleluja e A… /x3

84. CAŁA ZIEMIO WOŁAJ a D

z radości na cześć Pana, C G a
Raduj się, wesel się!
a e D E
Cała ziemio, wołaj
a D

z radości na cześć Pana, C G a
Alleluja, alleluja!
a e D E /x2

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, a e
Albowiem uczynił cuda,
C D E
Zwycięstwo mu zgotowała
a

Jego prawica, e
I święte ramię Jego.
C D E

2. Pan okazał swoje zbawienie, a e
Na oczach pogan objawił
C

swą sprawiedliwość, D E
Wspomniał na dobroć
a

i na wierność swoją e
Dla domu Izraela.
C D E

3.Ujrzały wszystkie krańce ziemiae
Zbawienie Boga naszego.
C D E
Wołaj z radości na cześć Pana,
a

cała ziemio,   e
Cieszcie się, weselcie i grajcie CDE
G C D…

85. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE

chcę zaśpiewać Tobie chwałę,

Panie, dziś raduję się,

bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz G C D

prowadzić mnie, C G

na krzyżu zmarłeś, by mój G C D

zapłacić dług, C G

z grobu wstałeś i dziś C D

nieba Królem jesteś Ty, e C

chcę wywyższać Imię Twe. D G

/2x

86. CHWALCIE PANA NIEBIOS e
Chwalcie go na cytrze
Chwalcie Króla świata,
D h
Bo on Bogiem jest.
C a e /2x
e
1.Chwal duszo moja Pana mego Króla,
Chcę chwalić Pana,
D h

jak długo będę żył, C a e
Chcę śpiewać memu Bogu
e

póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać,
D h

śpiewać Alleluja! C a e


e / D h, C a e/ e / D h, C a e

2. Szczęśliwy ten,

któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję
/w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko co żyje
/ śpiewa Alleluja!


e/ D h, C a e/ e/ D h, C a e

3. Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie
/przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go
/ – Alleluja!

 

D a

87.GODZIEN CHWAŁY JEST BARANEK

C G…

Święty, Święty jest Bóg

Przed tronem łaski jak kadzidło

niech się wzniesie nowa pieśń.

D

ref. Święty, Święty, Święty

jest Pan Bóg Wszechmogący a

On był i jest, przychodzi znówCG

Wszystko Tobie śpiewa D

Królowi królów cześć a

Tyś wszystkim dla mnie jest C

i Ciebie uwielbiam. G /2X

D a

2. Odziany w tęczę, żywych kolorów,

blask błyskawic, gromów głos. C G

błogosławieństwo, chwałę, D

moc, siłę, mądrość, cześć a

niech przyjmie Pan,potężny BógCG

 

D a

3.Staję w zachwycie, staję w podziwie

gdy wspominam imię Twe. C G

Jezu Twe imię – mocą, D

oddechem, żywą wodą, a

niepojęty, święty Bóg C G

 

88. MEMU BOGU KRÓLOWI d C

będę śpiewał tę pieśń a d

Teraz, zawsze, na wieki amen! FCd

/ X2

Alleluja, alleluja, F C a d

Alleluja, amen F C d /x2

 

d C F

89.PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE

C F a d

Wysławiajcie Jego święte imię /2x

 

Alleluja, alleluja, F C d/F C d/x2

A E

90. GODZIEN O GODZIEN JEST
              NASZ BÓG fis
Siedzący na tronie,  D A D E
Baranek wśród chwał, A/ E fis  
Przyjąć wdzięczność, D A 
siłę i moc D A
Błogosławieństwo i cześć. G D E 
 
On Panem jest A E
od wieków na wieki D E /x3
Amen A 
   				
2.Będziemy niezmiennie A E 
wciąż trwać fis
W miłości i prawdzie, D A D E 
oddając Mu hołd   A/ E fis 
Miłość, wdzięczność, D A 
siłę i moc, D A 
Błogosławieństwo i cześć. G D E

91. HOSANNA x2 G D

hosanna na niebiosach x2 e C D

 

Sławić chcemy Cię wciąż C D G

Z radością i czcią C D G

Wywyższony bądź Boże nasz CDGe

Hosanna niechaj ciągle brzmi. C DG

2. Chwała, chwała G D

Królowi królów chwała cześć e C D

/2x

Sławić chcemy Cię wciąż C D G

Z radością i czcią C D G

Wywyższony bądź Boże naszCDGe

Królowi królów chwała cześć CDG

3. Jezus, Jezus, G D

Jezus Królem królów jest e C D

/2x

Sławić chcemy Cię wciąż C DG

Z radością i czcią C D G

Wywyższony bądź Boże naszCDGe

Jezus Królem królów jest C DG

 

C G

92. NASZ PAN JEST POTĘŻNY

W mocy swej, D eCG

Króluje nad nami i z Nieba rządzi

W mocy miłości, mądrości swej. De

 

Przyjdźmy do Niego, śpiewajmy Mu e Nasz Pan potężny jest C D e

Oddajmy Mu chwałę, bo to nasz Bóg e

Nasz Pan potężny jest. C D e

 

C G D e… (II)

93. WSZYSCY LUDZIE

KLASZCZĄ W DŁONIE

Cała ziemia śpiewa, śpiewa,

Wielka radość na Syjonie

Król zstępuje z nieba, z nieba. /x2

C G D e…

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień),

Zobaczy to (zobaczy to)

każdy z nas.

C G D e…

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień),

Uwielbi Go (uwielbi Go)

cały świat.

 

94. JESTEŚ KRÓLEM D A h G…

Jesteś Królem, Królem jest Bóg.

/ x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca D

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie A

Stawajmy przed obliczem Pana, h

wielbiąc Go. G

95. DAJ MI WIARĘ e D

daj mi pokój C D

bym w ciemności pewnie szedłCDe

daj mi życie mocne Tobą e D C D

naucz mnie chodzić po wodzie CDe

D F C D

96.OGŁASZAMY KRÓLESTWO BOŻE

W NAS /x4

Wśród nas jest D/x2

Głusi znów słyszą, C

niewidomi widzą, D

zmarli powstają by żyć, C D

ubogim głosimy tę dobrą nowinę CD

Jezus jest Panem – Amen! C A  
 E/         A          fis
97.Pełen miłości, miłosierdzia,                      
    D        h         A
łaskawości i świętości, jesteś Ty 
Boże mój, Królu mój fis E/ x2    
                   A
Jakże wspaniały jesteś Ty, 
Panie mój            E
Jakże wspaniałe dzieła Twe,  
Zbawco mój         h
Jakże cudowne imię Twe,  
Jezu mój   E        A  /E
O święty, święty jesteś Ty.  

G/ D

98. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

abym przejrzał, e

Dotknij Panie moich warg, G D

abym przemówił z uwielbieniem, e D

Dotknij, Panie mego serca G D

i oczyść je, e

Niech Twój Święty Duch C

dziś ogarnia mnie. D /D⁷

 
99. WIELKI JEST NASZ PAN C G
i godzien wielkiej chwały e a
W mieście naszego Boga. d C G
Święta Jego góra  C G
wspaniałe wzniesienie, a F
Radością jest całej ziemi.  C d F G

100. TO ON, NASZ PAN I KROL G
odziany w majestat Swój,
e
Ziemio, raduj się
C / D /2x
Okrywa światłość Go,
G

ucieka ciemność i zło e
i drży na Jego głos
C / D /2x


Jak wielki jest Bóg – wysławiaj Go,
G
jak wielki jest Bóg – świat ujrzy to,
e
jak wielki jest nasz Bóg
C DG (D) /2X

2. On czas w swej dłoni ma, G

od wieków na wieki trwa, e
początkiem, końcem On
C / D /2x


Jedyny w Trójcy Bóg,
G

Ojciec, Syn i Duch, e
Barankiem jest i lwem,
C / D /2x


Jak wielki jest Bóg – wysławiaj Go,
G
jak wielki jest Bóg -świat ujrzy to,
e
jak wielki jest nasz Bóg
C DG (D) /2X

Na wieki godzien jest, G

przyjąć chwałę, moc i cześć, e
ogłaszać chcę,
C

jak wielki jest nasz Bóg. DG(D)/x2

 

D

101. W TOBIE WSZYSTKO MAM

w Tobie wszystko mam h

w Tobie G

w Tobie Jezu A / x4

G A D

W obecności Twej potrzebuję Cię

szukam twarzy Twej fis h

ja uwielbiam Cię A G

drogi Jezu A

G A D

W obecności Twej pragnę ukryć się

szukam twarzy Twej fis h

Ciebie tylko chcę A G

drogi Jezu A

w Tobie pokój mam …

w Tobie radość mam …

 

102. BĘDĘ ŚPIEWAŁ CI D G…

najpiękniejszą pieśń,

z Aniołami tam będę śpiewał Ci /x2

Święty, Święty, Święty jest Pan, Zastępów Pan! /x2

Cała ziemia jest pełna Jego chwały!

/x4

D

103.OTWÓRZ ME OCZY O PANIE

Otwórz me oczy i serce, h

Chcę widzieć Ciebie, G/ A

Chcę widzieć Ciebie. D /2x

Wywyższonego widzieć chcę, A h

GA

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały,

Wylej swą miłość i moc, A h

GA

gdy śpiewam Święty, Święty,Święty

 

Święty, Święty, Święty D/h/G e /3x

chcę widzieć Ciebie D

 

D G …. D

104.JAK DOBRY JESTEŚ BOŻE / NASZ

/x3

uwielbiamy Cię A

dziękujemy Ci D

za Twoją łaskę A

za Twoją moc D

/x3

 

C/ G C D/C…

105. O CHWALCIE PANA

WSZYSTKIE NARODY

I wysławiajcie Go wszystkie ludy,

Jego łaskawość nad nami potężna,

A wierność jego trwa na wieki.

O alleluja, alleluja /x4

 

106. Z GŁĘBOKOŚCI MÓRZ h

aż po szczyty gór A D eDC
stworzenie objawia majestat Twój
Od kolorów jesieni
h

po wiosenny nów A D
wszystko śpiewa Ci pieśń pełną
e D cudownych słów, C

ogłaszając. G /A

Niepojęty, niezmierzony, D A
gwiazdy stworzyłeś na niebie
G
i każdą z nich znasz,
h
wspaniałym Bogiem Tyś jest.
A G /A
Wszechmogący, nieskończony,
D A
w zachwycie klękamy przed Tobą,
G
by wyznać Ci, że
h
wspaniałym Bogiem Tyś jest
AG/A

/2X

2. Kto uwalnia błyskawic moc h

w czasie burz, A D
kto maluje kolory porannych zórz
eDC
Słońce stworzył na niebie
h

i dał mu Swą moc, A D
orzeźwienie przynosi
e D

w gwieździstą noc. C
Tylko Ty.
G/ A

Niepojęty, niezmierzony, D A
gwiazdy stworzyłeś na niebie
G
i każdą z nich znasz,
h
wspaniałym Bogiem Tyś jest.
A G /A
Zawsze dobry, miłujący,
D A
Ty znasz moje serce i mimo to
G
wciąż kochasz mnie.
h
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
A G /A

/x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110. JEDYNY PAN a D

prawdziwy Bóg -  G C
wszystko, co mam, oddaję Mu aDGC 
On jedynym Panem jest! F G C   
Sh’ma Israel, sh’ma Israel!FGFG/x2

111. ŚPIEWA IZRAEL e

swemu Panu dziś H⁷ H⁷ e

Śpiewa Izrael swemu Panu dziś

 

Śpiewa, śpiewa Izrael, e H⁷

Śpiewa, śpiewa Izrael, a H⁷ e

Śpiewa, śpiewa Izrael, C H⁷

Śpiewa swemu Panu dziś. e

 

112. HAVA NAGILA E a /3x
V`NISM` CHAN E/2x  
HAVA N`RAN`NA NA E d/3x
V`NISM` CHAN E /2x 

URU, URU ACHIM! a
URU ACHIM BELEV SAMEACH G /4x 
URU ACHIM /2x BELEV SAMEACH Ea

2. Przyjdźcie radośnie E a/3x
wielbić Go E/2x 
Przyjdźcie radujmy się E d/3x 
wielbijmy Go E/2x  

Bracia, bracia wstańcie! a
Wywyższajmy Jego Imię  G/4x
Dzisiaj tu /2x radosnym sercem Ea 

eGH⁷e/eGH⁷e/e aGH⁷/e a eH⁷e

113. SH’EMA IZRAEL

Adonai Elohenu, Adonai ehad /x4

114. JAK DAWID a

kiedy przed Bogiem był, e

Będę tańczyć ze wszystkich sił, a e

Przed Panem, Królem mym. G a

Jak Miriam grała na bębnie swym a e

Będę klaskać ze wszystkich sił, a e

Przed Panem, Królem mym. G a

Ref:

Pokłońmy się przed Bogiem, F G

Oddajmy Jemu cześć! F a

Wielbijmy Imię Jezus, F G

Śpiewajmy Jemu pieśń! F a

2.Jak Judejczycy przed bitwą swą ae

Zawierzmy Panu i chwalmy Go, a e

Pobity będzie wróg. G a

3.Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń ae

Oddajmy Panu chwałę i cześć, a e

A wróg ucieknie wnet. G a

 


 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. OJCZE CHWAŁA TOBIE DeAD

Swe życie składam Tobie, D e A D

kocham Ciebie. D e A D

Jezu…

Duchu…

121. CHWAŁA BOGU OJCU a G

W chwale Jego Syn, a G

Chwała Tobie Duchu, a G

Tworzysz jedno z Nim. a G a

Śpiewajmy alleluja Panu a

alleluja, alleluja G a /x2

E/ A

122.CHWALĘ CIEBIE PANIE

i uwielbiam fis

Wznoszę w górę swoje ręce, D h

uwielbiając imię Twe G E /x2

Bo wielkiś Ty, A

wielkie dzieła czynisz dziś, fis

nie dorówna Tobie nikt. D/E /x2

d g

123. TO MÓJ PAN, wiele mi uczynił, 
  C        F 
On moim Bogiem.  
To mój Pan, wiele mi uczynił, d g 
On mnie uzdrowił.  A⁷ d


124. NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ DA
 Ci Panie D 
Bo małe są moje słowa fis G A/A⁷
  Zechciej przyjąć G A
  moje milczenie D h 
I naucz mnie życiem dziękować GAD
						/2X 

125. CHWALIMY PANA DZIŚ De

za łaskę którą daje nam, A D

Chwalimy Pana dziś, D e

za Jego moc. A D D⁷

Stajemy przed Tobą, G

z otwartym sercem, A D

nasze życie Panie dajemy Ci. h/ GAD

/ x2


126. DZIĘKI JEZU, DZIĘKI JEZU D D⁷

Dzięki Ci, że kochasz mnie. G D

Dzięki Jezu, dzięki Jezu, fis G g

Dzięki Ci, o dzięki Ci, D A

że kochasz mnie. D

Tam na Golgocie umarłeś za

mnie…

Zmartwychwstałeś, żyjesz we

mnie…

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie

weźmiesz…

a

127. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ CI
          PANIE d          G⁷ E
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu                                                      
                           a A d
i opowiadać rano Twoje Miłosierdzie 
a w nocy wierność Twoją    a
przy dziesięciostrunnej harfie  E F
i lutni i dźwięcznej cytrze  d a E E⁷128. RADUJE SIĘ DUSZA MA e
wielbi Pana swego  
 -będę Ci śpiewał z całej siły. H⁷   
Sławić Cię będę za Twe dzieła. e    
 -Będę Ci śpiewał z całej siły.ꜛ H⁷  
Błogosławić będę Twoje Imię   G    
-jest Miłosierny Pan Zastępów D H⁷  
Moc Jego ramienia nad swym ludem e                         
Pan mój Zbawca.  H⁷

129. ALLELUJA, CHWALCIE PANA

U ŚWIĄTYNI BRAM C F C G

Chwalcie Go na niebiosach C F

pośród gwiazd. a G

Chwalcie Go za wielkie dzieła C F

Jego rąk, C G

Chwalcie Go za potężną Jego moc

C Fa G

Wszystko co żyje niech sławi Go,

F G a F

Alleluja G a /x2  
                     
Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, C F chwalcie Go  C G
Chwalcie Go na cytrze  C F
i na harfie.  a G
Chwalcie Go na bębnach, C F
chwalcie tańcem, C G

Dźwięczcie struny – C

niech zaśpiewa flet. F a G


C F C F …

130. CHWAŁA PANU I CZEŚĆ

Od wszystkich wiernych Mu sług

Wznieśmy swe ręce

ku miejscu świętemu

I cześć oddajmy Mu. C G C /G

 

Panie błogosław nam, C F C F…

Gdy trwamy tam gdzie Twój dom,

Ty co stworzyłeś i niebo i ziemię,

Ty Panie błogosław nam! C G C/G

/x2

{A} D G D G…. D A D /x1

{H⁷} E A E A … E H⁷ E /x1

131. WSZYSTKO MOGĘ W TYM D G

który mnie umacnia, G D

Wszystko mogę w Tym, D G

który sił dodaje mi. e A

GeDh

On dobrocią swą, ogarnia mnie,

I wiedzie mnie do nieba bram. GeD

Alleluja, alleluja……. D h G e/D

132. BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA G
Boża radość jak rzeka,  C G  
 				 e F D/e D G   
Boża radość wypełnia duszę mą.
                       /2x                              
2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka ...

4. Boża radość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.
                       /2x

Klasycznie C e

133.ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI z łaski możemy tu stać. F G

Łaską usprawiedliwieni C e

i przez Baranka Krew. F G

Wzywasz nas Panie do siebie, e a

przed Twój w niebie tron. F G

My łaską obdarzeni, Ce

Tobie składamy hołd. F G C /2x

       D              G
134. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO
                        PRÓG  
z dziękczynieniem w sercu mym Dh  
i w przedsionki Pana wejść, D G
chwaląc Go. A⁷
Bo kolejny nadszedł dzień, D G  
który dał dla mnie Bóg. D h     
Chcę śpiewać Mu, e    
bo Pan radością mą. A⁷ D
     
Pan radością mą,  D G      
Pan radością mą,  D h    /x2  
chcę śpiewać Mu,  G      
bo Pan radością moją jest. AD /mą                               .                          GD

135. PÓKI MEGO ŻYCIA C e

Panu śpiewać chcę, F C

Grać memu Bogu G

póki życia starczy mi. C G

Niech miła Ci będzie, C e

Panie moja pieśń, F C G G⁷ C C⁷

Będę radował się w Panu Bogu mym.

F G C a / FGC (FC)

Błogosław dusza moja Panu,

alleluja x4

2. Bogu memu ufam, C e

On prowadzi mnie F C

Jak pasterz owce swoje G

Pan Bóg wiedzie nas C G C e F C

Głosić chcę o Panie miłosierdzie Twe

Niech wszystkie ludy ujrzą G G⁷

chwały Twojej blask C C⁷

D

136. WZNOSZĘ RĘCE ME WZWYŻ

Z moich ust chwała brzmi e

Sercem pełnym wdzięczności A Błogosławić Cię chcę D (A)

Błogosławić Cię chcę D

Błogosławić Cię chcę e

Sercem pełnym wdzięczności A Błogosławić Cię chcę D

 

137. OTO JEST DZIEŃ D /x2

Który dał nam Pan A /x2

Weselmy się A⁷ /x2

I radujmy się w Nim D D⁷/x2

Oto jest dzień, który dał nam Pan GD

Weselmy się i radujmy się w Nim GD

 

Oto jest dzień D /x2

który dał nam Pan. A⁷ D

E H H⁷/E E⁷//A E/A E/E H⁷ E

F C C⁷/F F⁷//B F/B F/F C⁷ F

	       C          F          C
138. NIECH WAM BŁOGOSŁAWI PAN 
i niechaj was strzeże. F C G 
Niech rozjaśni d e
Oblicze Swe nad wami a
i niech miłościw wam będzie. F C G

Niech Wam błogosławi Pan, C F C 
i niechaj was strzeże.   F C G   ꜜdea
Niech obróci Twarz Swoją ku wam    
i niech da wam Swój pokój. F C G

Ref.: Niech Wam błogosławi Pan,CFCF
niech Wam błogosławi Pan,   C F G
niech Wam błogosławi Pan,   C F C F
niech Wam błogosławi Pan.   C G F C
                            /x2
Coda: Niech Wam błogosławi, F C
niech Wam błogosławi,      F C
niech Wam błogosławi Pan.  F C G
                         /x4
					 

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz;
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas;
co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

2. Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni;
niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu, dzięki, czci;
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen
O Zbawcza Hostio, godna czci
Co lud do niebios wiedziesz bram.
Znój srogi nęka wiernych Ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas;
Niech On wieczystym życiem swym,
W ojczyźnie rajskiej darzy nas.

Amen

140. NIECH BĘDZIE CHWAŁA G

i cześć i uwielbienie e C a

Chwała i cześć Jezusowi, G e D⁷

Chwała, niech będzie chwała GG⁷C

Tak, Jemu chwała i cześć! GDG/D

141. OTO MESJASZ D

oto nasz Król A

Oto Jezus przychodzi tu. G A D

142. JEZUS JEST TU C G⁷ C

Jezus jest tu C G G⁷

O! Wznieśmy ręce C C⁷

wielbiąc Jego Imię, F d

Jezus jest tu. C G⁷ C /G /x2

 

Pan jest wśród nas…

Bóg kocha nas…

143. KAŻDY SPRAGNIONY 
             I SŁABY DZIŚ C e 
niech przyjdzie do źródła, F 
W strumieniu życia zanurzy się d F

Wszelki ból i cierpienie F C
niech odpłyną w dal  e
W morzu Jego miłości  F
serca uleczy dzisiaj Pan.  d F

+ Panie Jezu, przyjdź....C F /x4

+ Duchu Święty, przyjdź....C F/x4

144. W LEKKIM POWIEWIE a

przychodzisz do mnie Panie DaD

/x2

Nie przez wicher ogromny F

i nie przez ogień, G

Ale w lekkim powiewie F

przychodzisz do mnie, G

w lekkim powiewie e

napełniasz duszę mą. F E A (a)

145.EMMANUELC G a/F{A} /x4

D A h /G {H⁷} /x2

E H⁷ cis /A /x2

C G⁷C/ C F C G/ a e F C/ C G⁷ C

146. JEZUS, JEZUS, JEZUS, JEZUS

AeAe C D E

147. JEZU, UFAM TOBIE

e C / a e

148. JEZUSIE SYNU DAWIDA

a e D / G D H⁷

ulituj się nad nami /2x

e D e H⁷

149. JEZU MÓJ JEZU

Dziś do Ciebie mówić chcę e D e H⁷

Ty mi dajesz swojego Ducha eDeH⁷

Uwielbiam Cię. e D e /D

150. NIE BÓJ SIĘ D

wypłyń na głębię, A

jest przy Tobie Chrystus. G A

 

151. PODNIEŚ MNIE JEZU  d
i prowadź do Ojca, C a 
Podnieś mnie Jezu  d
i prowadź do Ojca, C a  
   Zanurz mnie w wodzie F 
   Jego miłosierdzia,  C a
   Amen Amen! d C d /G, d C d /x2 
152. W TOBIE JEST ŚWIATŁO h A
każdy mrok rozjaśnia.  G A
W Tobie jest życie,   h A
Ono śmierć zwycięża.  G A
  Ufam Tobie, miłosierny  G A h A
  Jezu wybaw nas.  G A D /A

153. NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA D G D
Jak potężna fala D G A
Spłynie tu,  fis h
przez łaski Twej zdrój fis h 
Chryste dotknij mnie.  G A D

154. TAK MNIE SKRUSZ e
Tak mnie złam,  e
Tak mnie wypal Panie  G
Byś został tylko Ty  D

Byś został tylko Ty, e

Jedynie Ty H

155. PRZYJACIELA MAM

co pociesza mnie. D A h G…

Gdy o Jego ramię oprę się.

W Nim nadzieję mam,

uleciał strach.

On najbliżej jest,

zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg /x2

Jezus….. /x2

       d                B
156.NIC,NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC                           
odpocznij we Mnie,   C
Czuj się bezpiecznie.  F A⁷  /2x 

Pozwól kochać się, d B
Miłość pragnie Ciebie!  C F A⁷ /2x 

157. NIE WYPOWIE D (II)

Nie wypowie Twej miłości nic hG A

Nie wypowie, nie wypowie D h

Twej miłości nic. G A⁷

Niezgłębiona wielkość jej, G e

niepojęty jest jej dar. D A /A⁷

158. PRZYCHODZISZ PANIE D

mimo drzwi zamkniętych. A Fis

Jezu Zmartwychwstały h G

ze śladami męki. Fis G A

Ty jesteś z nami, D

poślij do nas Ducha. A Fis

Panie nasz i Boże, h G

uzdrów nasze życie. Fis G A h /A

159. GŁĘBIA PRZYZYWA GŁEBIĘ
d C d
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów
d C d /x2 Dusza moja pragnie, Boga, Boga żywego
d C d /x2
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów
/x2
d C
Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże
Ujrzę oblicze Bożę d /x2
d C d
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów
                                  /x2

160. MÓW DO MNIE PANIE D A

chcę słyszeć Cię, G A ꜜDAG/A
przyjąć od Ciebie co masz dla mnie
Nie chcę się chować,
D A

lecz w Tobie skryć, G A
w cieniu twym Panie chcę iść
DAG/A

h G A h

Święty potężny jesteś Panie nasz przed Tobą dziś możemy stać G Ah
Dzięki łasce,
G

nie dzięki nam samym h A /x2

      e          C

161. JEZU, JESTEM TU,

UMIŁOWANY TWÓJ

To co Ty myślisz i to co czujesz h D

Chcę wiedzieć dziś e /x2

Bo ja gorliwie szukam Cię e C

Gorliwie szukam Cię C h

Pragnę serce Twe znać h e/x 2


d C d a

162. OTO STOJĘ U DRZWI I

KOŁACZĘ / 2X

Jeśli kto, posłyszy Mój głos, F C

i drzwi otworzy d

wejdę do niego d a

i będę z nim wieczerzał, F G d

a on ze mną. G


e C

163. TCHNIJ MOC, TCHNIJ MIŁOŚĆ

I przenikaj życie me he /2x

Bo całym sercem swym e a

oddaję Ci cześć, e a e

I każdą myślą swą oddaję Ci cześć

a e

I z całej siły swej oddaję Ci cześć

O Panie mój,/Panie mój. C/h e /2x


164. DO MNIE WRÓĆ e

zbawię cię, cała Ziemio D C D e

/x2

Bo jam jest Pan G D

i twój Bóg Jedyny e D e./x2

Przyjdźcie tu zbawi was, e D

Przyjdźcie do Pana. C D e /x2

 

Bo On wasz Pan G D

i wasz Bóg Jedyny eDe /x2


165. NIE BÓJ SIĘ d A

nie lękaj się d A

Bóg sam wystarczy, d C F C

Bóg sam wystarczy. d A A⁷

2. Zostań tu d A

i ze mną się módl d A

razem czuwajmy, d C F C

razem czuwajmy d A A⁷


166. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY C

święty, święty, święty Bóg e F G

święty, święty, święty, święty C e

Bóg i Król F G /2x

Otwieram serce me, C

podnoszę ręce swe e

Królu wejdź i rozgość się F G/2x

G C D

167. PAN JEST MOCĄ SWOJEGO

LUDU

Pieśnią moją jest Pan. G D

Moja tarcza i moja moc, C D e

On jest mym Bogiem. D G

nie jestem sam C D

W Nim moja siła, D e

nie jestem sam. C D G


e h⁷

168.WSZYSTKO CZEGO CHCĘ to Ty

Jezu Panie mój. a h⁷

Miłość Twoja zmienia mnie, e h⁷

Cały jestem Twój a h⁷

Jezu, Jezu e h⁷

cały jestem Twój ah⁷ /2x /ah⁷e/


169. PANIE TWÓJ TRON

WZNOSI SIĘ D e A

Nad wszystkie ziemie świata D A h

Jesteś najwyższy Panie nasz, e A

Królu nasz. D /GD /x2

 

Ref. Wywyższamy Cię D/h⁷ /x2

Wywyższamy Cię Boże nasz. e A D

G C

170. PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

Serce me skruszone przyjm, G C

Skłaniam się G

przed świętym tronem Twym.E A D⁷

Wznoszę ręce moje wzwyż, G C

Miłość mą wyznaję Ci. G e

Uwielbiam Ciebie w Duchu, a D

Uwielbiam w prawdzie Cię, a D

Życie me oddaję Tobie, uświęć je aDG


D G A G h

171.BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY

MOJA

Ty Panie jesteś mą nadzieją. GA⁷D

Tobie ufam i bać się nie będę. D eA⁷D 
172. OCZYŚĆ SERCE ME D A h 
chcę jak złoto lśnić e
i jak czyste srebro. A
Oczyść serce me, D A h 
chcę czystego złota blaskiem lśnić 
                        e D A 
Zstąp Ogniu, zstąp, D G A 
przyjdź, oczyść serce me. D G A 
Pragnę być święty,  D A
Tobie oddany Panie. G e A
Chcę zawsze być święty, D A  
Tobie mój Mistrzu  e G
na zawsze oddany  D A
gotów by służyć Ci.  G A D /2X

2. Oczyść serce me, D A h 
obmyj swoją krwią,  e
spraw, bym mógł być święty. A
Oczyść serce me,  D A h 
 z najtajniejszych grzechów e
oczyść mnie. D A
173. OTO PAN, OTO KRÓL  A E
Zbawca nasz, Boży Syn.  D E
Ojciec nasz, Jahwe Król   A E
Święty Pan,     D
Tyś wiecznie żywy Bóg.  G E
                           AE
Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię                           
Ty ogarniasz cały świat  D h
Okazujesz Łaskę Swą   D E

Chwalimy Cię i wywyższamy Cię AE
Panie Jezu, Zbawicielu nasz DEA/E
                        /2x

174. JEZU JESTEŚ TU A E fis

świat odszedł w cień. D A h/E

Mam tylko Ciebie, A E D

moje życie to Ty. E A

Każdy dzień Twoim darem A E A

Nocą jesteś schronieniem mym D E

D E D E A

Chwała, chwała, Jezu wielbię Cię

/ 2x


 

 

180. O PANI UFNOŚĆ NASZA D G D

w modlitwy Twej obronie, G D A

chroń nas, chroń nas, Fis h A D

Królowo pokoju. G D A D

/x3

181. POMÓDL SIĘ MIRIAM D

aby Twój Syn żył we mnie. G

pomódl się by Jezus we mnie żył. DG

Gdzie Ty jesteś, e

zstępuje Duch Święty A

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. e A

/x2

1.Miriam Tyś jest bramą do nieba DG

moim niebem jest Twój Syn, D G

Weź mnie, weź mnie, do swego łonaeA

bym bóstwem Jezusa D G

zajaśniał jak Ty. A⁷ D

2. Gdybym umarł, D

Jezus żył by we mnie, G

Gdybym umarł odpocząłbym. D G

Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć eA

Pragnę umrzeć aby żyć. D G A⁷ D

182. MARYJO, ŚLICZNA PANI G h

Matko Boga i ludzi na ziemi, C D G

Tyś świata Królową, C D

Tyś gwiazdą na niebie, G e

Która wiedzie nas do Boga C A

w Jego raj. D D⁷

G C G / G H⁷ E / C D G E / C D G

Maryja, ave Maryja,

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,

By świat lepszy był, by w miłości żył

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe

2. Maryjo, śliczna Pani, G h

Świat dziś czuje na swych ustach CD

gorzkie łzy, G

W sercach ból, smutek, żal, C D

a w oczach wciąż strach. G e

Usłysz, Pani, błaganie, C A

pomóż nam D D⁷

E H⁷ E

183. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA fis A H⁷

Żyła prosto, zwyczajnie jak my

Ona Boga na świat E H⁷

nam przyniosła E

I na ziemi wśród łez Fis

nowe dni zajaśniały. H⁷

Matka, która wszystko rozumieEH⁷E

Sercem ogarnia każdego z nasfisAH⁷

E H⁷E

Matka zobaczyć dobro w nas umie

Ona jest z nami w każdy czas fisH⁷E

E H⁷E

2.Dzisiaj światu potrzeba dobroci

By niepokój zwyciężyć i zło fis A H⁷

Trzeba ciepła, co życie ozłoci E H⁷ E

Trzeba Boga Fis

więc ludziom nieśmy Go H⁷

tak jak Ona

184. Gospa, Majka moja, D A

Kraljica mira. G A D /2X

Gospa, Majka moja, G D

Gospa, Majka moja, Ti. A /2X

185. Zdravo Kraljice Mira D A

Zdravo Majko Ljubavi A D /2x

Zdravo, zdravo, G D

zdravo Maria A D/2x

186. CZARNA MADONNA

Jest zakątek na tej ziemi, G e

gdzie powracać każdy chce C a

Gdzie króluje Jej oblicze, C A

na nim cięte rysy dwie D D⁷

Wzrok ma smutny, zatroskany G e

Jakby chciała prosić cię C a

Byś w matczyną Jej opiekę D D⁷

oddał się G (D)

Madonno, Czarna Madonno G C

Jak dobrze Twym dzieckiem być

DG/D

O pozwól Czarna Madonno G C

W ramiona Twoje się skryć D G/ D

2. W jej ramionach G

znajdziesz spokój, e

i uchronisz się od zła, C a

bo dla wszystkich swoich dzieci CA

Ona serce czułe ma. D D⁷

I opieką cię otoczy, G e

gdy jej serce oddasz swe, C a

gdy powtórzysz Jej z radością DD⁷

słowa te. G /D

3. Dziś gdy wokół nas niepokój G e

gdzie się człowiek schronić ma C a

gdzie ma pójść jak nie do Matki CA

która ukojenie da D D⁷

więc wołamy, o Madonno G e

skieruj wzrok na dzieci Twe C a

i wysłuchaj jak śpiewamy D D⁷

prosząc Cię G /D

187. MATKO NIOSĄCA BOGA D A D

Matko Monstrancjo Życia, G D e A

Ducha Oblubienico, D A D

Ojca woli poddana, G D e A

Swojego Syna, Swojego Syna

hDGA

dajesz nam. D A h /x2

DAFis

D A h⁷ G DAeG

189. Ave Maria, ave

DA h⁷G DAD

Ave Maria, ave

1.Niewiasto nadziei D

i Matko czuwania h⁷

Ora pro nobis…. A G

Niewiasto uśmiechu D

i Matko milczenia h⁷

Ora pro nobis…. A G

Niewiasto płomienna D

i Matko – Bramo Nieba, A

Ora pro nobis…. h G

Niewiasto odpocznienia D

i Matko dróg życia A

Ora pro nobis…. h A

2. Niewiasto pustyni D

i Matko spełnienia, h⁷

Ora pro nobis…. A G

Niewiasto zasłuchania D

i Matko ciszy serca, h⁷

Ora pro nobis…. A G

Niewiasto obecna D

i Matko powrotów, A

Ora pro nobis…. h G

Niewiasto wytrwała D

i Matko miłości, A

Ora pro nobis…. h A

 

 

210. ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ a

Ogromna to tajemnica.  d a
Każde cierpienie ma sens, d G C
prowadzi do pełni życia.  H⁷ E E⁷

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, E a
To weź swój krzyż na każdy dzień 
                          d E
I chodź ze Mną zbawiać świat, a d
Kolejny już wiek.  E a
 
2.Codzienność wiedzie przez Krzyż, a
Większy im kochasz goręcej. d a
Nie musisz ginąć już dziś,  d G C
Lecz ukrzyżować swe serce.H⁷ EE⁷
 
3. Każde spojrzenie na krzyż a
Niech niepokojem zagości, d a
Bo wszystko w życiu to nic  d G C
Wobec tak wielkiej miłości. H⁷ EE⁷

2

11. GOLGOTO, GOLGOTO, GOLGOTO a d G E
W tej ciszy przebywam wciąż rad,
a
W tej ciszy daleki jest świat,
d a
Ty koisz mój ból,
d

usuwasz mój strach, a       EE⁷ 
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.  				  /E a (E)/

Ref:
To nie gwoździe Cię przebiły, a
lecz mój grzech, d
 To nie ludzie Cię skrzywdzili, G
 
	

lecz mój grzech, C E
To nie gwoździe Cię trzymały,
a

lecz mój grzech, d

Choć tak dawno to się stało, a E⁷

widziałeś mnie. a

2.Golgoto, Golgoto, Golgoto a d GE
ja widzę Cię, Jezu mój, tam a
Tak wiele masz sińców i ran  d a
Miłości Twej moc  d
zawiodła Cię tam  a
Uwolnić mnie z grzechów i win EE⁷
 			         /E a (E)/
3.Golgoto, Golgoto, Golgoto adG E
Wspominam tak często ten dzień a
Golgotę i słodki jej cień d a
Gdy przyszedłem pod krzyż z d ciężarem swych win  a
Uwolnił mnie tam Boży Syn. E E⁷

/E a (E)/

212 KRZYŻU CHRYSTUSA
  d             g         A⁷ d
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
                 g       A⁷ d
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
 C                    F
Gdzie Bóg, Król świata całego
              A   d
Dokonał życia swojego  /x2

Krzyżu Chrystusa…
Ta sama Krew Cię skropiła CF
Która nas z grzechów obmyła Ad/x2

Krzyżu Chrystusa …
Z Ciebie moc płynie i męstwo, CF
W Tobie jest nasze zwycięstwoAd/x2
    


213. PRAWDA JEDYNA D A fis cis... 
słowa Jezusa z Nazaretu, (II) CGeh 
że swego Syna 
posłał z nieba Bóg na świat. 
Aby niewinnie 
cierpiąc zmarł za nasze grzechy,  
I w pohańbieniu  
przyjął winy wszystkich nas. 
Ref:
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż 
Który Jezus cierpiał za mnie, 
Jezus cierpiał za mnie. 

2. Uwierz w Jezusa  
przecież On za ciebie umarł,  
Z miłości do nas  
przyszedł z nieba na ten świat.  

3.Błogosławiony  
ten kto wierzy choć nie widział,  
Zaufaj dziś Bogu,   
a na wieki będziesz żył. 
 
 
214. ZMARWTYCHWSTAŁ PAN
Alleluja, Alleluja!    e D C H⁷...
 
1.O śmierci, gdzie jesteś o śmierci e D
Gdzie jest moja śmierć?  C
Gdzie jest jej zwycięstwo?  H⁷

2.Radujmy się, radujmy się bracia e D
Jeśli dzisiaj się miłujemy, C
To dlatego, że On zmartwychwstał H⁷

3.Dzięki niech będą Ojcu, e D
Który nas prowadzi do Królestwa, C 
Gdzie się miłością żyje. H⁷

4.Jeśli z Nim umieramy, e 
Z Nim także żyjemy, D
Z Nim razem śpiewamy-Alleluja! CH⁷

 


215. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN  e
 I ŻYJE DZIŚ  C

blaskiem jaśnieje noc  G D
Nie umrę, nie - lecz będę żył, e C
Pan okazał swą moc. G D
Krzyż to jest brama Pana,  a e
jeśli chcesz przez nią wejdź  G D
Zbliżmy się do ołtarza,  a e 
Bogu oddajmy cześć.  G D

1. Dzięki składajmy Mu,  e D G
bo wielka jest jego łaska,  a H⁷
Z grobu powstał dziś Pan,  e D G
a noc jest pełna blasku,   a H⁷
Chcę dziękować Mu  e D G
i chcę Go dziś błogosławić,  a H⁷
Jezus, mój Pan i Bóg, e D G
On przyszedł aby nas zbawić. a H⁷
2. Lepiej się uciec do Pana,  e D G
 niż zaufać książętom,  a H⁷
Pan, moja moc i pieśń,  e D G
podtrzymał gdy mnie popchnięto aH⁷
 Już nie będę się bał –  e D G
 cóż może zrobić mi śmierć?  a H⁷
 Nie, nie lękam się  e D G
 i śpiewam chwały pieśń.  a H⁷

 3. Odrzucony Pan  e D G
stał się kamieniem węgielnym a H⁷
 Pan wysłuchał mnie,  e D G
 On jest zbawieniem mym, a H⁷
 Cudem staje się noc,  e D G
gdy w dzień jest przemieniona,aH⁷

Tańczmy dla niego dziś, e D G

prawica Pańska wzniesiona. a H⁷

 

 

 

 

 

 

	       a  C  G

216. ROZPIETY NA RAMIONACH

jak sokół na niebie F a E

Chrystusie synu Boga, a C G

Spójrz proszę na ziemię F a E

1.Na ruchliwe ulice, a F

Zabieganych ludzi G C

Gdy dzień się już kończy, F G

a ranek się budzi a E

Uśmiechnij się przyjaźnie, a F

Z wysokiego krzyża G C

Do ciężko pracujących, F G

Cierpiących na pryczach. a E

2 Pociesz zrozpaczonych, a F

Zrozum głodujących. G C

Modlących się wysłuchaj, F G

Wybacz umierającym a E

Spójrz cierpienia sokole a F

Na wszechświat na Ziemię G C

Na cichy ciemny Kościół, F G

Dziecko wzywające Ciebie a E

3.A gdy nas będziesz sądził, a F

Boskie miłosierdzie G C

Prosimy, Twoje dzieci, F G

Nie sądź na miarę siebie. a E


2

17. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ d

to wykonało się g

Szatan pokonany, C

Jezus złamał śmierci moc F A7

Jezus jest Panem, o Alleluja d g

Po wieczne czasy A7

Królem królów jest. d

J

ezus jest Panem, x2 d / g

Jezus jest Panem x2 C / F A7

Tylko Jezus jest Panem, d

Jezus jest Panem g

On jest Panem Ziemi tej. A7 d

Alleluja… d g A7 d


218. CZCIJMY JEZUSA D G A

czcijmy Go. D (GA) /x4

Powstał z martwych A /h/2x

I On żyje na wieki już. A h

Powstał z martwych A / h/2x

Więc razem się radujmy A

Świętując zmartwychwstania

ten dzień. D (GA)


   

220. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ C e   

Nasz Zbawiciel, Książę pokoju dGCG

Emanuel, Bóg jest z nami, C e

Odkupiciel, Słowo Żywota. d G C C⁷

 

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy FCa

Jedyny Ojca Syn umiłowany dGCC⁷

Zgładził grzech, Baranek na wieki FCa

Królów Król i Panów Pan. d G C

221. JEDEN JEST TYLKO PAN e a

tutaj jest Jego dom D e

Klęknijcie wszyscy, e

którzy tu wchodzicie D

i razem chwalmy Go. h e

Miejsce to wybrał Pan, e a

aby wysłuchać nas D⁷ G

Śpiewajmy wszyscy e

słudzy Jego domu D

Bogu oddajmy cześć. h e

222. SEKWENCJA

1.Przybądź Duchu Święty, e D e

ześlij z nieba wzięty e D e

światła Twego strumień. G C D G

Przyjdź, Ojcze ubogich, H⁷ e H⁷

Przyjdź dawco łask mnogich CeCD

Przyjdź światłości strumieńH⁷eH⁷e

2.O najmilszy z gości, e D e

słodka serc radości, e D e

słodkie orzeźwienie. G C D G

W pracy Tyś ochłodą H⁷ e H⁷

W skwarze żywą wodą, C e C D

W płaczu utuleniem. H⁷ e H⁷ e

3.Światłości najświętsza, e D e

serc wierzących wnętrza, e D e

poddaj Swej potędze. G C D G

Bez Twojego tchnienia, H⁷ e H⁷

Cóż jest wśród stworzenia C e CD

Jeno cierń i nędze. H⁷ e H⁷ e

4.Obmyj, co nie święte, e D e

oschłym wlej zachętę, e D e

ulecz serca ranę. G C D G

Nagnij, co jest harde, H⁷ e H⁷

Rozgrzej serca twarde, C e C D

Prowadź zabłąkane. H⁷ e H⁷ e

5.Daj Twoim wierzącym, e D e

Tobie ufającym, e D e

siedmiorakie dary. G C D G

Daj zasługę męstwa, H⁷ e H⁷

Daj wieniec zwycięstwa, C e C D

Daj szczęścia bez miary. H⁷eH⁷e

Amen, alleluja!

223. GLORIA C e F G

Gloria in excelsis Deo, Gloria 
                       Gloria! 
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, C
Wiebimy Cię, wysławiamy Cię, e 
Dzięki Ci składamy,  F
Bo wielka jest chwała Twoja, G 
Panie Boże, Królu Nieba,  C
Boże Ojcze Wszechmogący, e 
Panie Synu Jednorodzony,  F
Jezu Chryste, Jezu Chryste, G F 
Jezu Chryste! G (F G)
	Gloria....  C e F G

Panie Boże, Baranku Boży, C
Synu Ojca,  e
Który gładzisz grzechy świata, F 
Zmiłuj się nad nami.  G
Który gładzisz grzechy świata, C 
Przyjm błaganie nasze, e
Który siedzisz po prawicy Ojca, F
Zmiłuj się nad nami!  G
Albowiem tylko Tyś jest Święty, C
Tylko Tyś jest Panem,  e
Tylko Tyś Najwyższy, F
Jezu Chryste z Duchem ŚwiętymGF 
W chwale Boga Ojca, G
Amen, Amen, Amen, Amen! C e F G  
Amen! C

D G D

224. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI

Składamy na Twoim stole D G A

Wszystko, co mamy, G A

wszystko, co mamy, fis h

Choć i tak to od wieków G e

jest Twoje. A⁷

/ D

D A h

225. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

Całe życie me h G

Cały jestem Twój, aż na wieki. G A A⁷

D A h

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest. G A D

226. PRZYJMIJ DZISIAJ PANIE

NASZE DARY D A h

pobłogosław wino to i chleb G A A7

Wszystko co czynimy D Fis

wszystko co śpiewamy- h G

Przyjmij w darze D

o Dobry Boże nasz A D /x2

227. DZIŚ ZANOSZĘ e

na Twój ołtarz, Panie A

Moje troski, h

wszystko, co posiadam

Chcę je Tobie dać, Tobie dać GA h

Ofiarować swoje życie za tych e A

Którzy stoją nad przepaścią zła h

GAh/e

By Twa miłość dała łaski moc

228. IDZIE MÓJ PAN e

idzie mój Pan e

On teraz biegnie, e a

by spotkać mnie x2 e H⁷ e

Mija góry, pola, lasy, e a e

By komunii stał się cud D H⁷ e

On chce chlebem nas nakarmićeae

By nasycić życia głód D H⁷ e

229. CHLEBIE NAJCICHSZY G D

otul mnie Swym milczeniem, C D  
ukryj mnie w Swojej bieli, G D   
wchłoń moją ciemność. C e  
    
1. Przemień mnie w siebie, e C     
bym jak Ty stał się chlebem. G D 
                         /x2
Pobłogosław mnie, połam, e C
rozdaj łaknącym braciom. G D /x2 

2. A ułomki chleba, 
które zostaną      /x2              
rozdaj tym,
którzy nie wierzą w swój głód. /x2 

230. WITAJ POKARMIE e h

w którym niezmierzony C D
Nieba i ziemi
e h

Twórca jest zamkniony, C D

Witaj napoju G D
zupełnie gaszący
a D
Umysł pragnący.
G H⁷ e

2.Witaj Krynico e h

wszystkiego dobrego, C D
Gdy bowiem w sobie
e h

masz Boga samego, C D
Znasz ludziom wszystkie
G D

jego wszechmocności, a D
Niesiesz godności.
G H⁷ e

3. Witaj z niebiosów e h

manno padająca, C D
Rozkoszny w sercu
e h

naszym smak czyniąca: C D
Wszystko na świecie
G D

co jedno smakuje, a D
W tym się najduje.
G H⁷ e

4.Witaj rozkoszne e h

z ogrodu rajskiego, C D
Drzewo owocu
e h

pełne żywiącego: C D
Kto cię skosztuje
G D

śmierci się nie boi, a D
Choć nad nim stoi.
G H⁷ e

5. Witaj Jedyna e h

serc ludzkich radości, C D
Witaj strapionych
e h

wszelka łaskawości C D
Ciebie dziś moje
G D

łzy słodkie szukają, a D
K’Tobie wołają.
G H⁷ e

231. O Hostio Święta, d a
zdroju Bożej słodyczy g a
Ty dajesz duszy mojej moc d G d/a

Tyś Wszechmocny d a       
Któryś przybrał ciało z Dziewicy gd                             
Przychodzisz do serca mego FC
utajony d C F C 

nie dosięga Cię zmysłów moc g C d/a

232, Kto spożywa moje Ciało d a
i Krew moją pije, g A A⁷
Trwa we Mnie, a Ja w nim d a
będzie żył na wieki g A A⁷
Ja jestem chlebem żywym, F C
który zstąpił z nieba, g C
Jeśli kto ten chleb spożywa, F C
będzie żył na wiek

233. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE C e

i niskości swej, F G C

Wielbię Twój majestat, C e

skryty w Hostii tej. F G C

Tobie dziś w ofierze C e

serce daję swe, F G

O utwierdzaj w wierze, C G

Jezu dzieci Twe. C G C

 

2. Mylą się, o Boże, C e

w Tobie wzrok i smak, F G C

Kto się im poddaje, C e

temu wiary brak, F G C

Ja jedynie wierzyć C e

Twej nauce chcę, F G

że w postaci Chleba C G

utaiłeś się. C G C

 

3. Bóstwo Swe na Krzyżu C e

skryłeś wobec nas, F G C

Tu ukryte z Bóstwem C e

Człowieczeństwo wraz, F G C

Lecz w Oboje wierząc, C e

wiem, że dojdę tam, F G

Gdzieś przygarnął łotra, C G

do Twych niebios bram. C G C

 

4. Jak niewierny Tomasz C e

Twych nie szukam Ran, F G C

Lecz wyznaję z wiarą, C e

żeś mój Bóg i Pan, F G C

Pomóż wierze mojej, C e

Jezu, łaską Swą, F G

Ożyw mą nadzieję, C G

rozpal miłość mą. C G C

 

5. Ty, coś upamiętnił C e

śmierci Bożej czas, F G C

Chlebie Żywy, życiem C e

Swym darzący nas, F G C

Spraw, bym dla swej duszy C e

życie z Ciebie brał, F G

Bym nad wszelką słodycz C G

Ciebie poznać chciał. C G C

 

6. Ty, co jak Pelikan C e

Krwią swą karmisz lud, F G C
Przywróć mi niewinność,
C e

oddal grzechów brud, F G C
Oczyść mnie Krwią swoją,
C e

która wszystkich nas F G
Jedną kroplą może
C G

obmyć z win i zmaz. C G C

7. Pod zasłoną teraz, C e

Jezu, widzę Cię, F G C
Niech pragnienie serca
C e

kiedyś spełni się, F G C
Bym oblicze Twoje
C e

tam oglądać mógł, F G
Gdzie wybranym miejsce
C G

przygotował Bóg. C G C


SPIS TREŚCI: NR / STR
Abba Ojcze……………………………… 61 /11
Alleluja chwalcie Pana……………… 129 /23
Ave Maria, ave………………………. 189 /31
Barka…………………………………. 58 / 10
Będę śpiewał Ci………………….. 102 / 18
Będę śpiewał Tobie Mocy moja. 171 / 29
Bo góry mogą ustąpić…………… 46 / 8
Boża radość jak rzeka…………… 132 / 23
Boże Twa łaska……………………. 62 / 11
Była cicha i piękna jak wiosna… 183 /30
Cała ziemio wołaj………………….. 84 / 15
Chcę przestąpić Jego próg…….. 134 / 23
Chcę wywyższać Imię Twe……… 85 / 15
Chlebie najcichszy……………….. 229 /37
Chrystus Pan Boży Syn……………. 39 / 07
Chwalcie Pana niebios…………… 86 / 15
Chwalę Ciebie Panie……………… 122 / 22
Chwalimy Pana dziś……………….. 125 / 22
Chwała Bogu Ojcu………………….. 121 / 22
Chwała Panu i cześć……………….. 130 /23
Czarna Madonna…………………… 186 / 31
Daj mi wiarę………………………… 95 / 17
Do mnie wróć………………………. 164 / 28
Dotknij Panie moich oczu………. 98 / 17
Duszo ma Pana chwal……………… 80 / 14
Duchu Boże nasz……………………… 11 / 02
Duchu Miłości………………………….. 2 / 01
Duchu Ogniu…………………………… 21 / 03
Duchu Święty(przyjdź i rozpal nas) 10 / 02
Duchu święty przyjdź(niech wiara)….1 / 01
Duchu Święty pouczaj mnie………. 12 / 02
Duchu Święty Tchnienie Ojca…….. 19 / 03
Duchu Święty Stworzycielu……….. 20 / 03
Duchu Święty wołam przyjdź……… 8 / 01
Duchu Św wypełnij swą świątynię.. 15 /02
Dzięki Jezu……………………………. 126 /22
Dziś zanoszę…………………………. 227 /37
Emmanuel……………………………… 145 / 26
Gloria………………………………….. 223 / 37
Głębia …………………………………. 159 / 28
Godzien chwały jest Baranek….. 87 / 16
Godzien o godzien jest nasz Bóg. 90 / 16
Golgoto………………………………… 211 / 32
Gospa Majka moja………………… 184 /31
Hava nagila…………………………. 112 / 20
Hosanna hosanna Królowi królów..71 / 13
Hosanna, hosanna na niebiosach. 91 / 16
Idzie mój Pan……………………… 228 /37
Ja wierzę że to Jezus……………… 64 / 12
Jak Dawid…………………………… 114 / 20
Jak dobry jesteś Boże…………. 104 / 18
Jak dobrze jest dziękować Ci…. 127 / 22
Jak łania pragnie…………………. 54 / 9
Jak ożywczy deszcz……………….. 23 / 03
Jeden jest tylko Pan…………….. 221 / 36
Jedyny Pan prawdziwy Bóg…… 110 / 20
Jest jedno ciało…………………….. 45 /8
Jestem dzieckiem Boga………….. 65 /12
Jesteś Królem……………………… 94 / 17
Jezu jestem tu umiłowany Twój..136 / 25
Jezu jest tu………………………. 142 / 26
Jezu jesteś tu …………………… 174 / 29
Jezu mój Jezu………………………….40 / 07
Jezu ufam Tobie………………….. 147 / 27
Jezus, Jezus, Jezus ………………. 146 / 27
Jezus Chrystus jest Panem Alleluja 37 / 7
Jezus Chrystus moim Panem jest 31 / 6
Jezus Chrystus to Panów Pan….. 35 /7
Jezus daje nam zbawienie………. 34 / 6
Jezus dla Jezusa…………………… 30 / 6
Jezus jest tu………………………… 161 / 28
Jezus Królem naszym jest………. 33 / 6
Jezus najwyższe Imię……………. 220 /36
Jezus zwyciężył…………………….. 63 / 12
Jezusie Synu Dawida……………. 149 /27
Każdy spragniony………………… 143 / 26
Kto spożywa Moje Ciało………… 232 /38
Krzyżu Chrystusa ……………… 211 / 32
Ludzie ludzie……………………… 51 / 9
Łaską jesteśmy zbawieni………. 133 /23
Maryjo, śliczna Pani……………… 182 / 0
Matko niosąca Boga……………… 187 /31
Memu Bogu Królowi………………. 88 / 16
Mój Jezu mój Zbawco…………….. 81 / 14
Mój Jezus Królem, Królów jest…. 38 / 7
Mów do mnie Panie……………… 160 / 28
Na nowo stwarzaj mnie…………… 13 / 02
Nasz Pan jest potężny…………… 92 / 17
Nic nie musisz mówić nic………. 156 / 27
Niczym się trwóż………………… 41 / 8
Nie bój się nie lękaj się…………. 165 / 28
Nie bój się wypłyń na głębię…… 150 / 27
Nie ma takich gorzkich łez……… 59 / 10
Nie umiem dziękować Ci Panie.. 124 / 22
Nie wypowie………………………… 157 / 27
Niech będzie chwała………………. 140 / 26
Niech Wam błogosławi Pan…….. 138 /24
Niech nas ogarnie……………………. 3 / 1
Niech Twój Święty Duch…………… 9 / 02
Niechaj miłość Twa………………… 153 / 27
Niechaj zstąpi Duch Twój………….. 7 / 01
O chwalcie Pana …………………. 105 / 18
Ofiaruję Tobie Panie mój ……… 225/37
O Hostio Święta………………….. 231 /38
O Pani ufność nasza…………….. 180 / 30
Ogłaszamy Królestwo Boże……. 97 / 17
Ojcze chwała Tobie……………….. 120 / 22
Oczyść serce me………………….. 172 / 29
O tak tak tak………………………… 83 / 15
Oto jest dzień……………………… 137/ 24
Oto Mesjasz………………………… 141 / 26
Oto Pan oto Król………………….. 173 / 29
Oto stoję u drzi i kołaczę………. 162 / 28
Otwórz me oczy o Panie………. 103 / 18
Pan jest mocą Swojego ludu….. 167 /29
Pan jest Pasterzem moim………. 44 / 8
Panu naszemu pieśni grajcie…. 89 / 16
Panie mój przychodzę dziś……. 170 /29
Panie Twój tron…………………… 169 / 29
Pełen miłości………………………. 97 /17
Podnieś mnie Jezu……………….. 151 / 27
Pomódl się Miriam……………….. 181 / 30
Poruszaj się Duchu Święty ……. 26 / 5
Powietrzem moim jest………… 68 / 13
Póki mego życia…………………… 125 / 24
Pragnę Ci……………………………. 69 / 13
Prawda jedyna…………………….. 213 / 33
Przed obliczem Pana…………….. 42 / 8
Przychodzisz Panie………………. 158 / 27
Przyjaciela mam………………….. 155 / 27
Przyjdź Duchu Święty…………….. 24 / 04
Przyjdź, przyjdź światłości serc.. 18 / 02
Przyjdźcie i błogosławcie Mu….. 49 / 9
Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary.226 / 37
Przywołaj mnie Panie……………. 72 / 13
Raduje się dusza ma…………….. 128 / 22
Rozpięty na ramionach…………. 216 /34
Ruach………………………………. 5 / 01
Sekwencja…………………… 222 /36
Shema Israel………………………. 113 / 20
Spocznij na nas Duchu Pana……. 14 / 02
Stoję dziś……………………………. 67 / 12
Swojego Ducha Panie wylej………. 16 / 02
Śpiewa Israel………………………. 111 / 20
Święte Imię Jezus………………….. 32 / 6
Święty Święty……………………… 166 /28
Tak mnie skrusz…………………… 154 / 27
Tchnij moc tchnij miłość………… 163 / 28
To mój Pan………………………….. 123 / 22
To On nasz Pan i Król…………… 100 / 18
To przykazanie…………………….. 55 / 9
Tobie chór aniołów……………….. 50 / 9
Tyś jak skała…………………………. 82 / 14
Tyś światłość dnia………………… 56 / 10
Uwielbiajcie Pana…………………. 53 / 9
Uwielbiajmy Jezusa………………… 36 / 07
W lekkim powiewie………………. 144 / 26
W Tobie jest światło………………. 152 / 27
W Tobie wszystko mam………… 101 / 18
Wielbić Pana chcę………………… 70 / 13
Wielki jest nasz Pan……………… 99 / 17
Wierzę w Ciebie Panie……………. 60 / 11
Witaj Pokarmie……………………. 230 /38
Wspaniały Dawco miłości……… 224 / 37
Wspaniały jest majestat Twój… 52 / 9
Wszelka chwała…………………….. 22 / 03
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. 93 / 17
Wszystko czego chcę to Ty……… 168 /29
Wszystko mogę w Tym…………. 131 /23
Wykrzykujcie na cześć Pana……. 57 / 10
Wznoszę ręce me wzwyż………. 136 / 24
Wzywam Cię……………………… 4 / 01
Veni Sancte Spiritus……………….. 17 / 02
Z głębokości mórz……………….. 106 / 19
Zabierz mnie………………………. 47 / 8
Zajmij miejsce Twe……………….. 48 / 9
Zbawienie przyszło przez krzyż. 210 /32
Zbliżam się w pokorze………….. 233 /38
Zbuduj Ojcze nasz…………………. 40 / 7
Zdrawo Kraljice Mira……………. 185 /31
Ześlij deszcz………………………….. 6 / 01
Zjednoczeni w Duchu……………… 25 / 04
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. 215 /33
Zobaczcie jak wielką miłość……. 43 / 8
Żyje w sercu moim Pan………….. 66 / 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANIE ZMIŁUJ SIĘ nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami
1. D A D/D G A A7/D A D
ALLELUJA
1. e D C D e
2. C G a e/F C G/ C G a e/ F C G C
ŚWIĘTY ,Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej
Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości /x2
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie
Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości /x2
1. C e a F G/ C e a F G/C e F G C G/
C e F G C / C F G/Ce F G C G/Ce
FGC
2. d C A d
BARANKU BOŻY ,który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj sie nad nami …, obdarz nas pokojem.
1. C e F G/2x F G C a/F G F C {A}
D fis G A/2x G A D fis/ G A G D
2. d B C F/d C d….
APEL
1. D A D// G D A D//
2. D G A D/G A D/ …G A D
KORONKA
1. C G/ F G /C G/F G/ C a/F C G
C G/ F C G
2. d C B A/ d C B A/ d C B A
d C d/ d C F C d…

ZDROWAŚ MARYJO pełna łaski D e

Pan z Tobą, błogosławiona Ty AD

Błogosławionaś Ty, miedzy niewiastami De

I Błogosławiony Jezus A D

Święta Maryjo, Matko Boża

Módl się za nami, za nami grzesznymi

Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen

Amen, Maryjo, Amen

Zmiłuj się nad nami

a G
1.Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby
pojednać nas z Bogiem Ojcem
Zmiłuj się nad nami C G e
Zmiłuj się nad nami C G a
-Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami
Świętości Bożej
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się
wstawiać za swoim ludem
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
2.Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat,
aby szukać i ocalić to, co zginęło
C G e / C G a
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który okazałeś swoją miłość
oddając życie za przyjaciół
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie Jezu, którego serce zostało
przebite za nasze grzechy
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
3.Panie, który umarłeś na krzyżu za
C G e / C G a nasze grzechy
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który zmartwychwstałeś dla
naszego usprawiedliwienia
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas
doprowadzić do Ojca
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
4.Panie, który nie przyszedłeś wzywać
sprawiedliwych, ale grzeszników
C G e / C G a
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który przebywałeś z celnikami i
Grzesznikami
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, który chcesz raczej miłosierdzia
niż ofiary,
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
5.Panie, który jesteś drogą prowadzącą
C G e / C G a do Ojca
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który jesteś światłością
oświetlającą każdego człowieka
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać
nam życie
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
6.Panie, który przebaczyłeś skruszonemu
C G e / C G a Piotrowi
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który obiecałeś Dobremu
Łotrowi Królestwo Niebieskie
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, który zesłałeś Apostołom Ducha
Świętego na odpuszczenie grzechów
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
7.Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który
C G e / C G a znasz swoje owce
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który oddałeś życie za swoje
owce
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie Jezu, który szukasz owiec
Zagubionych
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
8.Panie Jezu, który przez śmierć na
krzyżu zgładziłeś nasze grzechy
C G e / C G a
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam
życie wieczne
Zmiłuj się nad nami /x2
a G
9.Panie, który umarłeś na krzyżu, aby C G e / C G a dać nam życie
Zmiłuj się nad nami /x2
-Chryste, który przyjdziesz sądzić
żywych i umarłych
Zmiłuj się nad nami /x2
-Panie, który przygotowałeś nam
mieszkanie w niebie
Zmiłuj się nad nami /x2