AUDYCJE

UWIELBIENIA – zarejestrowane różne uwielbienia, adoracje naszej wspólnoty, jak i innych na których gościliśmy
KATECHEZY P1011007  – to archiwum katechez i nauczań
rekolekcyjnych
 różnych nauczających ewangelizatorów- REKOLEKCJE,
REPORTAŻE– nagrywane przez nas
PIELGRZYMKI- to relacje z wyjazdów pielgrzymkowych, konferencje, uwielbienia, adoracje

 

ŚWIADECTWA – zbiór różnych świadectw nagranych przez nas i udostępnionych przez zaprzyjaźnionych nadawców