TRANSMISJA NA ŻYWO

+ poprzez „RADIO Z TABORU”  

+ poprzez YOUTUBE                 


+ poprzez SMARTFONA  Podobny obraz


Istnieje możliwość słuchania naszych transmisji bezpośrednich spotkań modlitewnych poprzez smartfona. Wystarczy ściągnąć sobie i zainstalować aplikację SERVESTREAM, a po jej uruchomieniu wpisać sobie adres strumienia lub serwera http://s2.eradia.net:7998 i to wystarczy. Kiedy trwa transmisja spotkania nasz telefon oczywiście wyposażony w połączenie internetowe połączy się z transmisją.

RETRANSMISJA OSTATNIEGO SPOTKANIA- z 21 stycznia
RETRANSMISJE SPOTKAŃ NA YOUTUBIE 

WIECZÓR CHWAŁY z 16 stycznia 2020


SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY NA 2020 ROK:
– Iz 55, 3b- 5
 „Zawrę z wami wieczyste przymierze;
niezawodne są łaski dla Dawida.
Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały.”
– Łk 9, 30- 35 ” A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem co mówi. Gdy jeszcze to mówił pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”


Z OSTATNIEJ CHWILI

KOMUNIKATY

Pod zakładką POSŁUGI przedstawiamy zakres posług i plany wspólnoty na bieżący rok, a pod zakładką POSŁUGUJĄCY jest wykaz imienny wszystkich posługujących w naszej wspólnocie i zakres ich obowiązków, oraz skład grup dzielenia.

ODSZEDŁ DO PANA NASZ KOCHANY BRAT GRZEGORZ

Módlmy się i prośmy aby nasz Dobry Bóg obdarował go pełnią szczęścia i miłości w wiecznej jedności z Nim


SEMINARIUM ODNOWY WIARY- „ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM”- 24 września- 3 grudnia
N A G R A N I A K O N F E R E N C J I:
= TYDZIEŃ 0-
głosi Krzysztof
= TYDZIEŃ 2– „Pytanie o sens i prawdziwy obraz Boga”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 3– „Z grzechu do wolności”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 4– „Uzdrowienie w mocy Jezusa- co chcesz abym ci uczynił?”–  głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 5- „Rozpoznać drogę- Ja jestem drogą, prawdą i życiem”- głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 6- „Zawierzyć Jezusowi”- głosi ks. Szymon Wróbel
= TYDZIEŃ 7- „Kościół jako wspólnota- trwajcie mocno w Jednym Duchu”– głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 8- „Obdarowanie w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 9- „Chodzić w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 10- „Żyć z Maryją w Duchu Świętym”- konferencja przeniesiona na inny termin – głosić będzie ks. Henryk Paśko

NAGRANIA

‚WIECZÓR CHWAŁY” Z 16 stycznia 2020….NAGRANIE
Na spotkaniu modlitewnym 11 czerwca gościliśmy ks. Andrzeja Finca z Piły (salezjanin,egzorcysta), który wygłosił do nas katechezę imodlił się wstawienniczo nad nami… NAGRANIE
Na spotkaniu 18 czerwca gościliśmy br. Tomasza (oblat, misjonarz na Kaukazie), który podzielił się z nami świadectwem swojej drogi stanu zakonnego. Następnie modlił się również wstawienniczo nad każdym z uczestników….NAGRANIE

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO UROCZYSTA MSZA ŚW. DURSZTYN KAPLICA DUCHA ŚWIĘTEGO GODZINA 15.00 Celebransem był ks.Andrzej Finc (salezjanin), w asyście b.Tomasza z Kaukazu (oblat).Po Eucharystii była wspólna agapa przy ognisku...Nagranie 
Trwa już całoroczny cykl katechez formacyjnych Krzysztofa… w archiwum są ich NAGRANIA