TRANSMISJA NA ŻYWO

+ poprzez „RADIO Z TABORU”  

+ poprzez YOUTUBE                 


+ poprzez SMARTFONA  Podobny obraz


Istnieje możliwość słuchania naszych transmisji bezpośrednich spotkań modlitewnych poprzez smartfona. Wystarczy ściągnąć sobie i zainstalować aplikację SERVESTREAM, a po jej uruchomieniu wpisać sobie adres strumienia lub serwera http://s2.eradia.net:7998 i to wystarczy. Kiedy trwa transmisja spotkania nasz telefon oczywiście wyposażony w połączenie internetowe połączy się z transmisją.

RETRANSMISJA OSTATNIEGO SPOTKANIA- z 18 lutego
RETRANSMISJE SPOTKAŃ NA YOUTUBIE 

WIECZÓR CHWAŁY z 20 lutego 2020


SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY NA 2020 ROK:
– Iz 55, 3b- 5
 „Zawrę z wami wieczyste przymierze;
niezawodne są łaski dla Dawida.
Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały.”
– Łk 9, 30- 35 ” A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem co mówi. Gdy jeszcze to mówił pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”


Z OSTATNIEJ CHWILI

+ Trwają zapisy na wspólnotową, ale otwartą dla przyjaciół i rodzin jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 27 listopada do 4 grudnia 2020. To właśnie dokładnie w tych dniach minie 10 lat od momentu pierwszego natchnienia Ducha Świętego aby w Nowym Targu powołać nową wspólnotę odnowy o imieniu „Światło Taboru”. Wszystkie szczegóły będą publikowane pod zakładką OGŁOSZENIA. W programie są przewidziane w trzecim dniu rekolekcje na górze Tabor, każdego dnia Msze św., uwielbienia i katechezy.
ZAPISY DO 30 MARCA (pozostało już kilka miejsc) NA ADRES : kabat@odnowa.org, lub tel. 695 635 945
program pielgrzymki


+18 lutego gościliśmy na spotkaniu i wygłosił do nas konferencję ks.dr Paweł Nowogórski- michalita- NAGRANIE KONFERENCJI


SEMINARIUM ODNOWY WIARY- „ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM”- 24 września- 3 grudnia
N A G R A N I A K O N F E R E N C J I:
= TYDZIEŃ 0-
głosi Krzysztof
= TYDZIEŃ 2– „Pytanie o sens i prawdziwy obraz Boga”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 3– „Z grzechu do wolności”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 4– „Uzdrowienie w mocy Jezusa- co chcesz abym ci uczynił?”–  głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 5- „Rozpoznać drogę- Ja jestem drogą, prawdą i życiem”- głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 6- „Zawierzyć Jezusowi”- głosi ks. Szymon Wróbel
= TYDZIEŃ 7- „Kościół jako wspólnota- trwajcie mocno w Jednym Duchu”– głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 8- „Obdarowanie w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 9- „Chodzić w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 10– „Żyć z Maryją w Duchu Świętym”- konferencja przeniesiona na inny termin – głosić będzie ks. Henryk Paśko

NAGRANIA

‚WIECZÓR CHWAŁY” z 20 lutego 2020….NAGRANIE
Na spotkaniu modlitewnym 11 czerwca gościliśmy ks. Andrzeja Finca z Piły (salezjanin,egzorcysta), który wygłosił do nas katechezę imodlił się wstawienniczo nad nami… NAGRANIE
Na spotkaniu 18 czerwca gościliśmy br. Tomasza (oblat, misjonarz na Kaukazie), który podzielił się z nami świadectwem swojej drogi stanu zakonnego. Następnie modlił się również wstawienniczo nad każdym z uczestników….NAGRANIE

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO UROCZYSTA MSZA ŚW. DURSZTYN KAPLICA DUCHA ŚWIĘTEGO GODZINA 15.00 Celebransem był ks.Andrzej Finc (salezjanin), w asyście b.Tomasza z Kaukazu (oblat).Po Eucharystii była wspólna agapa przy ognisku...Nagranie 
Trwa już całoroczny cykl katechez formacyjnych Krzysztofa… w archiwum są ich NAGRANIA