06

Polecamy nowe nagrania świadectw
+18 lutego gościliśmy na spotkaniu i wygłosił do nas konferencję ks.dr Paweł Nowogórski- michalita- NAGRANIE KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ SEMINARIUM ODNOWY WIARY- „ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM”- 24 września- 3 grudnia
N A G R A N I A K O N F E R E N C J I:
TYDZIEŃ 0– 
głosi Krzysztof
= TYDZIEŃ 2– „Pytanie o sens i prawdziwy obraz Boga”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 3– „Z grzechu do wolności”- głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 4– „Uzdrowienie w mocy Jezusa- co chcesz abym ci uczynił?”–  głosi ks. Michał Mroszczak
= TYDZIEŃ 5 „Rozpoznać drogę- Ja jestem drogą, prawdą i życiem”- głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 6 „Zawierzyć Jezusowi”- głosi ks. Szymon Wróbel
= TYDZIEŃ 7 „Kościół jako wspólnota- trwajcie mocno w Jednym Duchu”– głosi ks. Zbigniew Pluta
= TYDZIEŃ 8 „Obdarowanie w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 9 „Chodzić w Duchu Świętym”– głosi ks. Kazimierz Duraj
= TYDZIEŃ 10– „Żyć z Maryją w Duchu Świętym”- konferencja przeniesiona na inny termin – głosić będzie ks. Henryk Paśko

‚WIECZÓR CHWAŁY” z 20 lutego 2020….NAGRANIE 
Na spotkaniu modlitewnym 11 czerwca gościliśmy ks. Andrzeja Finca z Piły (salezjanin,egzorcysta), który wygłosił do nas katechezę imodlił się wstawienniczo nad nami…NAGRANIE

Na spotkaniu 18 czerwca gościliśmy br. Tomasza (oblat, misjonarz na Kaukazie), który podzielił się z nami świadectwem swojej drogi stanu zakonnego. Następnie modlił się również wstawienniczo nad każdym z uczestników….NAGRANIE