REZERWA

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 2016

grob1a Zakończyliśmy pielgrzymowanie śladami Jezusa po Ziemi Świętej. Poznawaliśmy ją jako piątą ewangelię, cały czas trwając na uwielbieniu i wsłuchani w słowo Ducha Świętego głoszone codziennie przez ks. Prof. Krzysztofa Guzowskiego. Tutaj możemy odsłuchać nagrania wszystkich, homilii, katechez i uwielbienia.
sobota- homilia na Karmelu
niedziela- homilia na Taborze, konferencja, uwielbienie, katecheza w Nazarecie.
poniedziałek- homilia w Kanie Galilejskiej,
wtorek- homilia w Nazarecie, katecheza wieczorna
środa- homilia na Polu Pasterzy, katecheza wieczorna w Betlejem
czwartek- homilia w Getsemani, godzina świadectw w Betlejem
piątek- homilia w bazylice Grobu Bożego, uwielbienie w kościele św. Katarzyny, Adoracja w grocie Narodzenia Jezusa